Thứ Hai, 30/05/2022, 09:12 [GMT+7]

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 5/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 5 năm 2022 (từ ngày 15/4/2022 đến ngày 14/5/2022) như sau:

  1. Tình hình tai nạn giao thông:

  Toàn quốc xảy ra 923 vụ, làm chết 484 người, bị thương 647 người. So với tháng 4/2022, giảm 122 vụ (-11,67%); giảm 115 người chết (-19,20%); giảm 43 người bị thương (-6,23%).

  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 5/2022.
  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 5/2022.

   

  2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

  Toàn quốc xảy ra 252.533 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 338,23 tỷ đồng; tạm giữ 50.644 ô tô, mô tô, xe máy... So với tháng 4/2022, giảm 1.186 vụ (-0,47%), số tiền phạt thu được tăng 23,86 tỷ đồng (+7,59%), tăng 5.779 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+12,88%).

  3. Tình hình cháy, nổ:

  - Toàn quốc xảy ra 154 vụ cháy, làm chết 10 người, bị thương 03 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 33,23 tỷ đồng. So với tháng 4/2022, tăng 22 vụ (+16,67%), tăng 02 người chết (+25%), giảm 02 người bị thương (-40%), tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 10,70 tỷ đồng (+47,49%).

  - Toàn quốc không xảy ra vụ nổ, không có người chết, không có người bị thương. So với tháng 4/2022, giảm 02 vụ, giảm 03 người chết.

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .