Thứ Hai, 27/06/2022, 07:39 [GMT+7]

Tình hình xuất nhập cảnh tháng 6/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 6/2022 (từ ngày 15/5/2022 đến ngày 14/6/2022) như sau:

   

  Lực lượng Công an kiểm tra phiếu khai báo y tế của người nước ngoài đến Việt Nam.
  Lực lượng Công an kiểm tra phiếu khai báo y tế của người nước ngoài đến Việt Nam.

   

  Toàn quốc có 255.328 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 328.044 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 5/2022, tăng 86.663 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+51,38%); tăng 111.330 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+51,37%).

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .