Thứ Hai, 30/05/2022, 09:13 [GMT+7]

Tình hình xuất nhập cảnh tháng 5/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 5/2022 (từ ngày 15/4/2022 đến ngày 14/5/2022) như sau:
Lực lượng Công an làm thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân.
Lực lượng Công an làm thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân.

Toàn quốc có 168.665 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 216.714 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 4/2022, tăng 79.472 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+89,10%); tăng 89.993 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+71,02%).

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.