Thứ Hai, 27/06/2022, 07:38 [GMT+7]

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 6/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 6 năm 2022 (từ ngày 15/5/2022 đến ngày 14/6/2022) như sau:

  1. Tình hình tai nạn giao thông:

  Toàn quốc xảy ra 951 vụ, làm chết 525 người, bị thương 618 người. So với tháng 5/2022, tăng 23 vụ (+2,48%); tăng 39 người chết (+8,02%); giảm 32 người bị thương (-4,92%).

  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 6/2022.
  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 6/2022.

   

  2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

  Toàn quốc có 258.506 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 308,08 tỷ đồng; tạm giữ 41.385 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 5/2022, tăng 5.973 vụ (+2,37%), số tiền phạt thu được giảm 30,15 tỷ đồng (-8,91%), giảm 9.259 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-18,28%).

  3. Tình hình cháy, nổ:

  - Toàn quốc xảy ra 119 vụ cháy, làm chết 02 người, bị thương 09 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 312,15 tỷ đồng. So với tháng 5/2022, giảm 35 vụ (-22,73%), giảm 08 người chết, tăng 06 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 288,85 tỷ đồng.

  - Toàn quốc xảy ra 02 vụ nổ, làm chết 02 người, bị thương 03 người. So với tháng 5/2022, tăng 02 vụ, tăng 02 người chết, tăng 03 người bị thương.

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .