Thứ Hai, 27/06/2022, 07:38 [GMT+7]

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 6/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 6/2022 (từ ngày 15/5/2022 đến ngày 14/6/2022) như sau:

  1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

  Toàn quốc xảy ra 3.688 vụ; khám phá 3.108 vụ; bắt giữ, xử lý 6.291 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 84,27%; triệt phá 36 băng, nhóm. So với tháng 5/2022, tăng 130 vụ (+3,65%), tăng 63 số vụ khám phá (+2,07%), tăng 288 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+4,80%), giảm 02 số băng, nhóm bị triệt phá (-5,26%).

  Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 6/2022.
  Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 6/2022.

   

  Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 6/2022.
  Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 6/2022.

   

  2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

  Toàn quốc xảy ra 484 vụ, so với tháng 5/2022 tăng 100 vụ (+26,04%).

  3. Phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

  Toàn quốc xảy ra 94 vụ, so với tháng 5/2022 tăng 21 vụ (+28,77%).

  4. Số vụ phạm tội về ma túy:

  Toàn quốc xảy ra 2.601 vụ, so với tháng 5/2022 tăng 652 vụ (+33,45%).

  5. Công tác truy nã:

  Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 456 đối tượng truy nã, 160 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 5/2022, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 80 đối tượng (+21,28%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 38 đối tượng (+31,15%).

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .