Thứ Tư, 08/04/2020, 10:03 [GMT+7]
Công an TX Thái Hòa, Nghệ An

Chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

(Congannghean.vn)-Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thời gian qua, Công an TX Thái Hòa đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cộng đồng. Từ đó, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Mô hình “Camera cộng đồng” đã và đang được Công an TX Thái Hòa phát huy rất tốt hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
Mô hình “Camera cộng đồng” đã và đang được Công an TX Thái Hòa phát huy rất tốt hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
Xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, ngay từ đầu năm, Công an TX Thái Hòa đã triển khai và phát động sâu rộng trong quần chúng nhân dân, nhất là tăng cường công tác tuyên truyền để phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, chú trọng quán triệt các chủ trương, nghị quyết về công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm của người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. 
 
Đặc biệt, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) gắn với thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an trong chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn “An toàn về ANTT”. Ngoài ra, hoàn thành việc tham mưu UBND thị xã xét, công nhận các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, phường, xã đạt chuẩn; tham mưu tổ chức Lễ ký cam kết giữa Chủ tịch UBND thị xã với Chủ tịch UBND các phường, xã và các ngành liên quan về bảo đảm ANTT, không có các hành vi vi phạm về pháo…
 
Để mang lại hiệu quả thiết thực, Công an thị xã đã chú trọng xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn phức tạp về ANTT, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo… Theo đó, phong trào được  triển khai với nhiều hình thức đa dạng thông qua các hội nghị, tọa đàm; qua hệ thống truyền thanh của xã, phường và phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh, địa phương xây dựng, phát sóng nhiều tin, bài về gương người tốt, việc tốt trong thực hiện phong trào. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của nhiều mô hình và tổ tự quản về ANTT tại các khối, xóm. Điển hình như mô hình “Tái hòa nhập cộng đồng” đã giúp cho 10 người chấp hành án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng được vay vốn chính sách với tổng số tiền 500.000.000 đồng; hiện tại đang rà soát, tiến hành thủ tục để tham mưu cho 10 người khác vay với tổng số tiền 500.000.000 đồng.
 
Hay như mô hình “Camera cộng đồng” góp phần lớn trong công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá nhiều vụ án và bắt giữ các đối tượng liên quan. Ngoài ra, cũng trong khoảng thời gian này, đơn vị đã tổ chức 5 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Qua đó, tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an ngày càng chính quy, từng bước hiện đại.
 
Với vai trò nòng cốt, thời gian qua, Công an TX Thái Hòa đã triển khai các tổ công tác đặc biệt trực tiếp tuyên truyền, tổ chức ký cam kết đến từng trường học, hộ gia đình, người dân và chấn chỉnh những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức 14 buổi tuyên truyền, vận động tập trung với khoảng hơn 1.000 người tham dự ở các khối, xóm, thu được 11 nguồn tin có giá trị trong đấu tranh, xử lý cũng như quản lý đối tượng. Chỉ đạo lực lượng Công an các phường, xã tăng cường công tác tuần tra vũ trang vào giờ cao điểm; gọi hỏi, răn đe 68 lượt đối tượng, xử lý 11 vụ việc vi phạm pháp luật. Thực hiện chủ trương tăng cường Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tích cực tham mưu chuyển đổi vị trí công tác của 2 đồng chí Trưởng Công an xã, đồng thời hoàn tất thủ tục đề nghị bổ nhiệm 2 đồng chí là Công an chính quy giữ chức vụ Trưởng Công an xã. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện đã có 4/5 xã hoàn thành việc bố trí Trưởng Công an xã là Công an chính quy. 
 
Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an TX Thái Hòa sẽ tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình đang phát huy hiệu quả; đồng thời thanh loại các mô hình không còn phù hợp, đảm bảo tất cả các khối, xóm đều có các mô hình thực sự hiệu quả. Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đấu tranh tố giác các loại tội phạm và giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Đặc biệt là duy trì hoạt động có hiệu quả của lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố và các tổ tự quản ở cơ sở. 
.

Ngọc Anh

.