Chủ Nhật, 08/03/2020, 10:11 [GMT+7]

Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được nhiều địa phương thực hiện hiệu quả; tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia vào các chủ trương, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới theo hướng gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân; từ đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền. Những kết quả đó đã tác động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Nhiều địa phương đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc sáp nhập xã, xóm (Trong ảnh: Buổi khảo sát về cơ sở vật chất, nhân hộ khẩu để chuẩn bị cho công tác sáp nhập các xóm trên địa bàn xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên)
Nhiều địa phương đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc sáp nhập xã, xóm (Trong ảnh: Buổi khảo sát về cơ sở vật chất, nhân hộ khẩu để chuẩn bị cho công tác sáp nhập các xóm trên địa bàn xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên)
Theo đó, trong năm qua, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tập trung thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với việc sáp nhập xã, xóm. Cụ thể, công tác tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về chủ trương sáp nhập được thực hiện dân chủ, khách quan; tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Hay như liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án lớn, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn đã kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân để thực hiện; qua đó tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án, các chương trình kinh tế - xã hội. 
 
Một trong những điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải kể đến huyện Anh Sơn. Tại các xã, thị trấn của huyện, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được kiện toàn, củng cố và đảm bảo hoạt động thực chất. Việc thực hiện quy chế dân chủ được gắn liền với công tác cải cách hành chính, niêm yết công khai quy trình làm việc tại trụ sở nhằm giải quyết nhanh, kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân. Đặc biệt, việc xin ý kiến nhân dân, bàn bạc dân chủ trước khi triển khai các chương trình, dự án, đơn cử như trong xây dựng nông thôn mới được địa phương thực hiện tốt. Nhờ vậy, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
 
Còn tại các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 04/2015 được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện hiệu quả. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức đã góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị. Tại các doanh nghiệp, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp ủy, lãnh đạo, người đứng đầu chú trọng gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, từ đó tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Đến nay, hơn 50% doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ với người lao động, số doanh nghiệp còn lại tiến hành tổ chức đối thoại khi có vấn đề cần tháo gỡ. 68% tổ chức công đoàn tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn đã xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. 
 
Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó phát huy dân chủ, trí tuệ của nhân dân trong góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị. Đồng thời, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phát triển kinh tế - xã hội; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của các tổ chức trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. Cùng với đó, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính; công tác dân vận chính quyền, tăng cường công tác tự kiểm tra đánh giá trong nội bộ, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức.
.

Thùy Dương

.