Thứ Hai, 24/02/2020, 09:53 [GMT+7]

Điểm nhấn trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Yên Thành

(Congannghean.vn)-Trong năm qua, Công an huyện Yên Thành đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp lớn, những đổi mới trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), qua đó đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đắc lực vào nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn. Qua triển khai thực hiện, đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công an các xã, thị trấn ký cam kết bảo đảm ANTT và cải cách hành chính năm 2020
Công an các xã, thị trấn ký cam kết bảo đảm ANTT và cải cách hành chính năm 2020
Năm 2019, Công an huyện Yên Thành đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo đổi mới về nội dung, hình thức trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó nổi bật là: Tham mưu UBND huyện xây dựng, ban hành Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019; kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTP - TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019. Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng hoạt động tổ liên gia tự quản, tổ hòa giải ở khu dân cư về ANTT theo Quyết định 57 ngày 9/6/2006 của UBND tỉnh Nghệ An. Đồng thời, phối hợp với Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh và Đảng ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã Quang Thành tổ chức Hội nghị triển khai, rút kinh nghiệm mô hình CCB với công tác tuần tra đảm bảo ANTT và tổ tự quản về ANTT tại cơ sở có sự tham gia của 150 hội viên. 
 
Ngoài ra, đơn vị còn chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các trường học đóng trên địa bàn; các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tiến hành tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 56 buổi, 36.700 học sinh, cán bộ và nhân dân tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật về tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật như ma túy, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, phòng chống mại dâm, đuối nước, pháp luật về an toàn giao thông; tuyên truyền phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trong dịp lễ Tết; tuyên truyền, vận động về công tác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phối hợp với Ban Công an các xã Hùng Thành, Quang Thành, Nhân Thành, Sơn Thành tổ chức phát động bỏ phiếu tố giác tội phạm; qua đó, nhận được 531 phiếu, trong đó có 35 tin có giá trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.
 
Phối hợp với Công an các xã  tổ chức 171 lượt gọi hỏi, răn đe 294 đối tượng trong diện quản lý; tổ chức kiểm điểm trước dân 60 lượt, 74 đối tượng vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng đã phối hợp với Hội Phụ nữ huyện và các xã, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức 26 buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, bạo lực gia đình cho hơn 5.200 hội viên. Phối hợp với MTTQ huyện tổ chức gặp mặt dòng họ đầu năm, tôn vinh các dòng họ tiêu biểu trên địa bàn 39 xã, thị trấn; phối hợp Hội Cựu chiến binh huyện chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức kiện toàn mô hình Cựu chiến binh với công tác tuần tra bảo đảm ANTT tại các xã Quang Thành, Phú Thành, Lăng Thành và Hùng Thành. Phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện, xã tổ chức ra mắt mô hình Cựu chiến binh với công tác tuần tra bảo đảm ANTT, mô hình tổ tự quản về ANTT tại xã Đồng Thành và Thịnh Thành.
 
Đáng chú ý, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, vận động đồng bào theo đạo Công giáo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào ở vùng giáo, góp phần bảo đảm ANTT một cách đầy đủ, sâu rộng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân vùng giáo. Qua đó, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của bà con vùng giáo đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước. Thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động tập trung các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ANTT; kịp thời khen thưởng, động viên bà con giáo dân có thành tích trong công tác bảo vệ ANTT, nổi bật là mô hình “Lương - giáo đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới” tại xóm 9A, xã Lăng Thành. Hướng dẫn UBND và Công an các xã Lăng Thành, Quang Thành, Đồng Thành và Thịnh Thành nhân rộng 4 mô hình “Câu lạc bộ Cựu chiến binh với công tác bảo đảm ANTT”. Ngoài ra, Công an huyện đã chỉ đạo Công an 12 xã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 57/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc tổ chức và hoạt động liên gia tự quản.
 
Qua đó, 12 xã đã tổ chức triển khai hội nghị tổng kết với sự tham gia của hơn 1.600 cán bộ và nhân dân tham dự. Phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Ban Công an xã Tây Thành xây dựng nội dung để chuẩn bị ra mắt mô hình "Cựu chiến binh với công tác tuần tra  bảo đảm ANTT tại cơ sở". Tiếp tục phối hợp Công an xã Hùng Thành khảo sát, chuẩn bị các điều kiện, nội dung để xây dựng mới mô hình "Giáo xứ, giáo họ bình yên, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội" tại giáo họ Khe Răm (xứ Đông Lạc, xã Hùng Thành); phối hợp với Ban Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể xã Minh Thành tổ chức Hội nghị "Đồng bào giáo dân thi đua yêu nước" giai đoạn 2015 - 2020 với hơn 150 cán bộ và nhân dân tham gia; tham mưu UBND xã Tân Thành tổ chức thành công Hội nghị "Biểu dương phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới trong đồng bào Công giáo năm 2019".
 
Đến nay, Công an huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét đưa ra khỏi diện địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT đối với 4 xã, thị trấn gồm: Công Thành, Quang Thành, Tây Thành và thị trấn Yên Thành. Số địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT đã chuyển hóa: 14 xã (hiện còn 4 xã đang trình UBND tỉnh đưa ra khỏi diện); số xã nông thôn mới: 34 xã và 1 thị trấn đạt tiêu chuẩn đô thị văn minh (hiện còn 4 xã đã được tỉnh về thẩm định); số xã đạt tiêu chí số 19.2 là 39/39 xã, thị trấn.
 
Thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Công an huyện Yên Thành tiếp tục chủ động nắm, dự báo sát đúng tình hình ANTT địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.
.

Đ. Thắng

.