Thứ Hai, 28/11/2022, 11:05 [GMT+7]

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 11/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 11 năm 2022 (từ ngày 15/10/2022 đến ngày 14/11/2022) như sau:

  1. Tình hình tai nạn giao thông:

  Toàn quốc xảy ra 1.111 vụ, làm chết 579 người, bị thương 833 người. So với tháng 10/2022, tăng 213 vụ (+23,72%); tăng 72 người chết (+14,20%); tăng 239 người bị thương (+40,24%).

   

  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 11/2022.
  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 11/2022.


  2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

  Toàn quốc có 250.883 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 407,51 tỷ đồng; tạm giữ 60.022 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 10/2022, tăng 327 vụ (+0,13%), số tiền phạt thu được giảm 44,96 tỷ đồng (-9,94%), giảm 1.199 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-1,96%).

  3. Tình hình cháy, nổ:

  - Toàn quốc xảy ra 198 vụ cháy, làm chết 07 người, bị thương 03 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 52,78 tỷ đồng. So với tháng 10/2022, tăng 94 vụ (+90,38%), tăng 05 người chết, giảm 04 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 21,69 tỷ đồng.

  - Toàn quốc xảy ra 02 vụ nổ, không có người chết, bị thương 02 người. 

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .