Thứ Sáu, 26/08/2022, 08:55 [GMT+7]

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 8/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 8 năm 2022 (từ ngày 15/7/2022 đến ngày 14/8/2022) như sau:

  1. Tình hình tai nạn giao thông:

  Toàn quốc xảy ra 952 vụ, làm chết 491 người, bị thương 701 người. So với tháng 7/2022, tăng 120 vụ (+14,42%); tăng 20 người chết (+4,25%); tăng 135 người bị thương (+23,85%).

  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 8/2022.
  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 8/2022.


   2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

  Toàn quốc có 223.656 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 390,26 tỷ đồng; tạm giữ 52.476 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 7/2022, giảm 18.379 vụ (-7,59%), số tiền phạt thu được tăng 43,61 tỷ đồng (+12,58%), giảm 4.909 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-8,55%).

  3. Tình hình cháy, nổ:

  - Toàn quốc xảy ra 134 vụ cháy, làm chết 10 người, bị thương 07 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 29,68 tỷ đồng. So với tháng 7/2022, giảm 20 vụ (-12,99%), tăng 04 người chết, tăng 04 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 47,46 tỷ đồng.

  - Toàn quốc xảy ra 03 vụ nổ, không có người chết, bị thương 03 người. So với tháng 7/2022, tăng 03 vụ, tăng 03 người bị thương.

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .