Thứ Ba, 16/08/2022, 16:33 [GMT+7]

Hội thảo khoa học Quốc gia "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh Quốc gia trong tình hình mới"

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 16/8/2022, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nhà Xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”.

Đồng chủ trì và điều hành Hội thảo có các đồng chí: Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản chính trị quốc gia sự thật. Hội thảo được tổ chức trực tuyến đến 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu IV; Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì.

Các đồng chí: Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu IV; Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Các đồng chí: Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu IV; Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Mục đích của Hội thảo nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và khẳng định vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG). Trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ ANQG trong tình hình mới. Kết quả Hội thảo là cơ sở để kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước có chủ trương, giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ ANQG. Qua đó góp phần chủ động bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước. 

Phát biểu đề dẫn khai mạc Hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Bảo vệ ANQG là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lý luận về bảo vệ ANQG được thể hiện nhất quán và nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIII trên 3 phương diện: Chủ động, kiên quyết, kiên trì về phương châm, kế sách, từ đó là tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; vững chắc nền tảng, cội nguồn sức mạnh với quan điểm “dân là gốc”; toàn diện về phương thức, biện pháp huy động nguồn lực trong đó phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, cả hệ thống chính trị.

Đồng chí nhấn mạnh: Các lực lượng vũ trang cần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân, tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của Nhân dân. Chủ động nắm bắt, nghiên cứu, phân tích, dự báo chính xác tình hình thế giới, khu vực và trong nước, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục bổ sung, phát triển hoàn thiện lý luận về ANQG, nghệ thuật quân sự, nghệ thuật bảo vệ ANQG và các nghiệp vụ quốc phòng, an ninh làm cơ sở quan trọng để Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách, đường lối quốc phòng, an ninh, đối ngoại sát hợp và hiệu quả.

Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Tại Hội thảo, các tham luận của các đại biểu đã phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ ANQG trong tình hình mới.

Tổng kết Hội thảo, thay mặt các đồng chí đồng chủ trì Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Thực tiễn đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống nhất quản lý của Nhà nước và sức mạnh của toàn dân, cả hệ thống chính trị và đoàn kết toàn dân tộc là nguyên tắc cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG.

Lực lượng có vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG là Công an nhân dân (CAND) và Quân đội nhân dân; thể hiện sự trung thành tuyệt đối với Đảng, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng chấp nhận sự hi sinh, gian khổ vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Đối với lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể và nhất là lực lượng Quân đội nhân dân, lực lượng CAND đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt bảo vệ ANQG, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, hiện nay lực lượng CAND đang tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả những điểm mới về ANQG nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Qua Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân”; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. “Gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, “khi dân cần, khi dân khó, có Công an”; để lực lượng CAND là “thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân....

.

Hồng Hạnh