Thứ Sáu, 26/08/2022, 08:55 [GMT+7]

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 8/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 8/2022 (từ ngày 15/7/2022 đến ngày 14/8/2022) như sau:

  1. Phạm tội về trật tự xã hội:

  Toàn quốc xảy ra 3.577 vụ; khám phá 2.971 vụ; bắt giữ, xử lý 5.760 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 83,06%; triệt phá 76 băng, nhóm. So với tháng 7/2022, giảm 179 vụ (-4,77%), giảm 180 số vụ khám phá (-5,71%), giảm 321 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-5,28%), tăng 35 số băng, nhóm bị triệt phá (+85,37%).

  Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 8/2022.

  Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 8/2022.

  Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 8/2022.
  Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 8/2022.

  2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

  Toàn quốc xảy ra 328 vụ, so với tháng 7/2022 giảm 63 vụ (-16,11%).

  3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

  Toàn quốc xảy ra 54 vụ, so với tháng 7/2022 tăng 03 vụ (+5,88%).

  4. Số vụ phạm tội về ma túy:

  Toàn quốc xảy ra 1.930 vụ, so với tháng 7/2022 giảm 925 vụ (-32,40%).

  5. Công tác truy nã:

  Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 385 đối tượng truy nã, 108 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 7/2022, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 16 đối tượng (-3,99%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 21 đối tượng (-16,28%).

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .