Thứ Sáu, 26/08/2022, 08:55 [GMT+7]

Tình hình xuất nhập cảnh tháng 8/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 8/2022 (từ ngày 15/7/2022 đến ngày 14/8/2022) như sau:
Lực lượng Công an tăng cường tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi hộ chiếu mẫu mới của công dân từ 01/7/2022.
Lực lượng Công an tăng cường tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi hộ chiếu mẫu mới của công dân từ 01/7/2022.

Toàn quốc có 482.369 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 414.468 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 7/2022, tăng 158.718 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+49,04%); tăng 82.980 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+25,03%).

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.