Thứ Sáu, 28/10/2022, 16:07 [GMT+7]

Tình hình xuất nhập cảnh tháng 10/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 10/2022 (từ ngày 15/9/2022 đến ngày 14/10/2022) như sau:
Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp lực lượng Bộ đội biên phòng tổ chức tiếp nhận, rà soát, xác minh nhân thân lai lịch tất cả các lao động tự do trước khi cho nhập cảnh vào Việt Nam (Ảnh: Lê Quân).
Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp lực lượng Bộ đội biên phòng tổ chức tiếp nhận, rà soát, xác minh nhân thân lai lịch tất cả các lao động tự do trước khi cho nhập cảnh vào Việt Nam (Ảnh: Lê Quân).

Toàn quốc có 485.581 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 415.259 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 9/2022, tăng 31.132 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+6,85%); giảm 80.324 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (-16,21%).

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.