Thứ Năm, 29/09/2022, 09:03 [GMT+7]

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 9/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 9/2022 (từ ngày 15/8/2022 đến ngày 14/9/2022) như sau:

  1. Phạm tội về trật tự xã hội:

  Toàn quốc xảy ra 3.610 vụ; khám phá 3.081 vụ; bắt giữ, xử lý 5.758 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 85,35%; triệt phá 38 băng, nhóm. So với tháng 8/2022, tăng 33 vụ (+0,92%), tăng 110 số vụ khám phá (+3,70%), giảm 02 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-0,03%), giảm 38 số băng, nhóm bị triệt phá (-50,00%).

  Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 9/2022.
  Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 9/2022.
  Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 9/2022.
  Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 9/2022.

  2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

  Toàn quốc xảy ra 514 vụ, so với tháng 8/2022 tăng 186 vụ (+56,71%).

  3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

  Toàn quốc xảy ra 44 vụ, so với tháng 8/2022 giảm 10 vụ (-18,52%).

  4. Số vụ phạm tội về ma túy:

  Toàn quốc xảy ra 1.909 vụ, so với tháng 8/2022 giảm 21 vụ (-1,09%).

  5. Công tác truy nã:

  Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 435 đối tượng truy nã, 133 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 8/2022, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 50 đối tượng (+12,99%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 25 đối tượng (+23,15%).

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .