Thứ Sáu, 28/10/2022, 16:09 [GMT+7]

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 10/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 10/2022 (từ ngày 15/9/2022 đến ngày 14/10/2022) như sau:

  1. Phạm tội về trật tự xã hội:

  Toàn quốc xảy ra 3.744 vụ; khám phá 3.181 vụ; bắt giữ, xử lý 5.867 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 84,96%; triệt phá 44 băng, nhóm. So với tháng 9/2022, tăng 134 vụ (+3,71%), tăng 100 số vụ khám phá (+3,25%), tăng 109 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+1,89%), tăng 06 số băng, nhóm bị triệt phá (+15,79%).

  Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 10/2022.

  Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 10/2022.

  Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 10/2022.
  Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 10/2022.

  2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

  Toàn quốc xảy ra 567 vụ, so với tháng 9/2022 tăng 53 vụ (+10,31%).

  3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

  Toàn quốc xảy ra 67 vụ, so với tháng 9/2022 tăng 23 vụ (+52,27%).

  4. Số vụ phạm tội về ma túy:

  Toàn quốc xảy ra 2.244 vụ, so với tháng 9/2022 tăng 335 vụ (+17,55%).

  5. Công tác truy nã:

  Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 515 đối tượng truy nã, 146 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 9/2022, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 80 đối tượng (+18,39%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 13 đối tượng (+9,77%).

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .