Thứ Sáu, 28/10/2022, 16:11 [GMT+7]

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 10/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 10 năm 2022 (từ ngày 15/9/2022 đến ngày 14/10/2022) như sau:

  1. Tình hình tai nạn giao thông:

  Toàn quốc xảy ra 898 vụ, làm chết 507 người, bị thương 594 người. So với tháng 9/2022, tăng 73 vụ (+8,85%); tăng 69 người chết (+15,75%); tăng 05 người bị thương (+0,85%).

  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 10/2022.
  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 10/2022.

  2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

  Toàn quốc có 250.556 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 452,47 tỷ đồng; tạm giữ 61.221 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 9/2022, giảm 8.027 vụ (-3,10%), số tiền phạt thu được giảm 1,32 tỷ đồng (-0,29%), giảm 11.745 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-16,10%).

  3. Tình hình cháy, nổ:

  - Toàn quốc xảy ra 104 vụ cháy, làm chết 02 người, bị thương 07 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 31,09 tỷ đồng. So với tháng 9/2022, giảm 34 vụ (-24,64%), giảm 37 người chết, giảm 13 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 16,18 tỷ đồng.

  - Toàn quốc xảy ra 02 vụ nổ, làm chết 01 người, bị thương 01 người.

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .