Thứ Ba, 13/10/2020, 08:16 [GMT+7]

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành kiểm tra Đảng

(Congannghean.vn)-Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2020) và 38 năm hình thành, phát triển Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an Nghệ An (1982 - 2020). Đây là dịp để lực lượng làm công tác kiểm tra của Đảng các cấp trong Đảng bộ Công an Nghệ An nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành, tự hào về những thành tích vẻ vang mà ngành kiểm tra của Đảng đã đạt được trong suốt thời gian qua; đồng thời, quyết tâm thúc đẩy công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiến lên một bước mới trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh trong một buổi làm việc
Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh trong một buổi làm việc

Tháng 3/1982, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Nghệ An lần thứ V đã quyết nghị bổ sung UBKT đảng uỷ cấp cơ sở và quy định các đảng bộ cơ sở được cử ra UBKT đảng uỷ và từ đó UBKT Đảng uỷ Công an Nghệ An được hình thành, tính đến nay là 38 năm. Từ ngày đầu thành lập, UBKT Đảng uỷ Công an Nghệ An chỉ có từ 1 đến 2 uỷ viên. Cùng với sự phát triển về tổ chức, qua mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng, nhiệm vụ của UBKT được bổ sung, sửa đổi và được quy định trong Điều lệ Đảng. Năm 2020, theo quy định của UBKT Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương, lực lượng làm công tác kiểm tra thuộc Đảng bộ Công an Nghệ An có trên 50 đồng chí, trong đó UBKT Đảng uỷ Công an Nghệ An có 7 đồng chí. Có 14 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an Nghệ An, tuỳ theo số lượng đảng viên của từng đảng bộ để quy định số lượng từ 3 đến 5 cán bộ làm công tác kiểm tra; đối với các chi bộ trực thuộc không thành lập UBKT, nhưng đều bố trí 1 đồng chí UVBCH chi bộ để theo dõi và tham mưu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ. Hiện nay, UBKT Đảng uỷ Công an Nghệ An đã và đang tham mưu thực hiện chủ trương xây dựng, triển khai Đề án thành lập Cơ quan UBKT đảng uỷ, trực thuộc Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an Nghệ An theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Lãnh đạo Công an tỉnh cùng UBKT Đảng ủy Công an tỉnh kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Báo Công an Nghệ An
Lãnh đạo Công an tỉnh cùng UBKT Đảng ủy Công an tỉnh kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Báo Công an Nghệ An

Suốt chặng đường hình thành, phát triển và trưởng thành, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, điều kiện nào, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng thuộc Đảng bộ Công an Nghệ An qua các thời kỳ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên trì, bền bỉ, tâm huyết, ý thức trách nhiệm, tuyệt đối trung thành với đảng, đoàn kết, tận tuỵ, trung thực, công tâm, khách quan, khắc phục mọi khó khăn, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ Công an Nghệ An nhiều năm liền là đảng bộ trong sạch, vững mạnh, được cấp uỷ, UBKT cấp trên ghi nhận, đánh giá cao, tạo niềm tin cậy giữa lực lượng Công an Nghệ An với nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà (chỉ tính riêng từ năm 2010 đến nay, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra theo chuyên đề 693 lượt tổ chức cơ sở Đảng, 1.788 lượt đảng viên; giám sát theo chuyên đề 985 lượt tổ chức cơ sở Đảng và 1.642 lượt đảng viên cấp dưới. UBKT Đảng uỷ các cấp kiểm tra theo chuyên đề 798 lượt tổ chức cơ sở đảng và 72 lượt đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát theo chuyên đề 945 lượt tổ chức cơ sở Đảng và 900 lượt đảng viên cấp dưới; xử lý kỷ luật 41 đảng viên vi phạm, trong đó có 7 đồng chí là cấp uỷ viên các cấp; giải quyết tố cáo kỷ luật đảng đối với 3 đảng viên). Nhiều cấp uỷ, UBKT đảng uỷ các cấp đã chú trọng kiểm tra, giám sát một số chuyên đề có phạm vi ảnh hưởng rộng, tác dụng lớn trong lực lượng Công an Nghệ An như: Kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”..., đặc biệt là đã tăng cường và tổ chức tốt việc kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp trong lực lượng Công an Nghệ An, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm qua, UBKT Đảng uỷ Công an Nghệ An luôn được UBKT Tỉnh uỷ Nghệ An công nhận, xếp loại đơn vị xuất sắc, trong đó năm 2010, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 được suy tôn đơn vị xuất sắc tiêu biểu; có 26 lượt lãnh đạo, cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng thuộc Đảng bộ Công an Nghệ An qua các thời kỳ có nhiều thành tích xuất sắc được UBKT Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”; nhiệm kỳ 2015 – 2020, tập thể BTV Đảng uỷ và đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an Nghệ An được BTV Tỉnh uỷ Nghệ An tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đạt được các danh hiệu cao quý đó là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, UBKT cấp trên mà trực tiếp là sự chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của UBKT Tỉnh uỷ, BTV Đảng uỷ, BCH Đảng bộ Công an Nghệ An; sự đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng trong Đảng bộ Công an Nghệ An, cùng sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của các tổ chức cơ sở Đảng, các đơn vị liên quan và đảng viên trong toàn đảng bộ, đã góp phần xây đắp, tô đậm nên truyền thống vẻ vang ngành kiểm tra của Đảng.

Để tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp ngành kiểm tra của Đảng trong thời gian tới, UBKT Đảng uỷ Công an Nghệ An chia sẻ thêm một số kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, đó là:

Thứ nhất, cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng trong Đảng bộ Công an Nghệ An tự hào và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của các thế hệ đi trước; tích cực, chủ động tham mưu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp uỷ giao; góp phần xây dựng, chỉnh đốn đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Thứ hai, xác định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của UBKT mà phải là nhiệm vụ thường xuyên, toàn diện của các cấp uỷ Đảng, trước hết là vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí bí thư, phó bí thư cùng với tính chủ động của UBKT Đảng uỷ cùng cấp trong tham mưu giúp cấp uỷ tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Thứ ba, công tác kiểm tra, giám sát cần được thực hiện công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ. Tăng cường lãnh đạo, đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ Đảng và UBKT Đảng uỷ các cấp; thực hiện tốt chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc và quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng uỷ với các cơ quan, đơn vị chức năng.

Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng phải nắm vững và thực hiện đúng nguyên tắc, cơ chế, quy định của Đảng; luôn phấn đấu, rèn luyện trong công tác, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tâm huyết, kiên quyết và trách nhiệm cao trong nghề nghiệp, phải thực sự gương mẫu trong công việc hằng ngày. Hơn ai hết, những người làm công tác kiểm tra của Đảng phải thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”. Vì không liêm, không chính, không vô tư... thì không nói được người khác, cũng không thể đấu tranh được với người khác. Mặt khác, cấp uỷ các cấp cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng phấn khởi, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

.

Hồ Minh Thắng
Phó Chủ nhiệm TT UBKT Đảng uỷ Công an Nghệ An