Thứ Sáu, 25/09/2020, 08:48 [GMT+7]

Phát huy hiệu quả công tác giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng và đảng viên

(Congannghean.vn)-Công tác kiểm tra, giám sát nói chung, giám sát thường xuyên nói riêng là chức năng lãnh đạo của Đảng, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng, đảm bảo cho đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) cấp trên được chấp hành nghiêm túc, có hiệu lực, hiệu quả.
Lãnh đạo Công an tỉnh cùng UBKT Đảng ủy Công an tỉnh  kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Báo Công an Nghệ An
Lãnh đạo Công an tỉnh cùng UBKT Đảng ủy Công an tỉnh kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Báo Công an Nghệ An
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công an Nghệ An đã chủ động phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Đảng ủy Công an tỉnh trực tiếp theo dõi tình hình địa bàn, để thực hiện chức năng giám sát thường xuyên, với nội dung: Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Tổ chức đảng, đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ …, góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Trong nhiệm kỳ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã giám sát thường xuyên 347 lượt Tổ chức Đảng, phối hợp giám sát 319 lượt Đảng bộ Công an các huyện, thành, thị; 351 lượt đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát nói chung, công tác giám sát thường xuyên nói riêng, cấp ủy các cấp đã phát hiện và tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật 21 đảng viên vi phạm, giảm từ 0,33 % xuống còn 0,24 % (giảm 0,09 % so với nhiệm kỳ trước), nội dung vi phạm: Quy trình công tác, Điều lệnh CAND, kế hoạch hóa gia đình… Việc thi hành kỷ luật đảng viên đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, thấu tình đạt lý, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, tạo khí thế đoàn kết, thống nhất, đồng sức, đồng lòng xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh. 
 
Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác kiểm tra, giám sát nói chung, công tác giám sát thường xuyên nói riêng, qua đó đã nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nâng cao trách nhiệm, gương mẫu, phẩm chất, đạo đức, lối sống, thái độ phục vụ nhân dân cho cán bộ đảng viên trong toàn lực lượng Công an tỉnh Nghệ An.
 
Kết quả trong nhiệm kỳ, lực lượng Công an Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua xuất sắc” 5 năm liền, Tỉnh ủy tặng Bằng khen 5 năm liền “Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu”, 4 năm liền được Bộ Công an  xếp “Đơn vị dẫn đầu toàn lực lượng CAND về công tác cải cách hành chính”… Đảng ủy Công an tỉnh thực sự là hạt nhân lãnh đạo lực lượng Công an Nghệ An vững bước tiến lên “Chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”, là lực lượng nòng cốt cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và thành tích chung của lực lượng CAND.   
 
Từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát nói chung, công tác giám sát thường xuyên nói riêng, xin rút ra một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới:
 
Thứ nhất, cấp ủy Đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu luôn có nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cấp ủy, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, tích cực chỉ đạo UBKT, đồng chí cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra, giám sát chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ phù hợp tình hình đơn vị, địa phương, không trông chờ cấp ủy, UBKT cấp trên, luôn đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.
 
Thứ hai, UBKT các cấp tích cực tham mưu cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giám sát thường xuyên nắm chắc tình hình thực tế, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, những vấn đề bức xúc, nổi cộm…; chọn nội dung kiểm tra, giám sát theo phương châm “Giám sát phải được mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”.
 
Thứ ba, đổi mới và tăng cường nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giám sát thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 05 của Bộ trưởng Bộ Công an, về học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, gắn với cuộc vận động xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ …
 
Thứ tư, lựa chọn hình thức và phương pháp giám sát phù hợp với nội dung giám sát để đạt được hiệu quả cao nhất, vừa giám sát toàn diện, vừa giám sát có trọng tâm, trọng điểm, chủ động, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, Đảng bộ, chi bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, các kết luận được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả cao.
 
Thứ năm, trong quá trình kiểm tra, giám sát phát hiện tổ chức Đảng, đảng viên không thực hiện đúng nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, quy chế của đơn vị, yêu cầu tổ chức Đảng, đảng viên khắc phục, sửa chữa ngay; cấp ủy, UBKT chủ động nắm bắt, phát hiện tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm thì phải tiến hành kiểm tra, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải kiên quyết xử lý dứt điểm, đúng hành vi sai phạm và kịp thời, để có tính giáo dục, phòng ngừa chung.
 
Thứ sáu, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng ngừa, đấu tranh sai phạm, tiêu cực, lãng phí; từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, nêu cao vai trò trách nhiệm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ để tham gia tích cực trong việc đấu tranh phòng, chống tiêu cực, sai phạm.
 
Thứ bảy, công tác giám sát thường xuyên, có sự phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác kiểm tra, thanh tra, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ để nội dung phù hợp với thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
.

Hồ Xuân Hường