Thứ Sáu, 18/09/2020, 09:20 [GMT+7]
Công an tỉnh Nghệ An

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động trong việc thực hiện cấp căn cước công dân

(Congannghean.vn)-Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an trong việc thực hiện 2 Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD), Công an tỉnh Nghệ An đã và đang tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Qua đó, hướng tới bảo đảm tiến độ các nội dung theo kế hoạch đề ra; đồng thời, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quản lý về ANTT và phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Tại Hội nghị trực tuyến về triển khai Dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, Công an tỉnh Nghệ An đã đề xuất nhiều giải pháp                nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện
Tại Hội nghị trực tuyến về triển khai Dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, Công an tỉnh Nghệ An đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện
Tính đến nay, Công an Nghệ An đã thu thập được 3.581.279/3.583.797 phiếu thông tin dân cư (đạt 99,9%); phối hợp với Cục 06 scan được 3.478.481 phiếu (đạt 97,2%). Cùng với đó, hoàn thành việc kiểm tra, phúc tra tại 100% địa bàn cấp huyện, xã, phường, thị trấn. Phối hợp với Tập đoàn Viễn thông VNPT hoàn thành việc lắp đặt đường truyền tại 460/460 xã, phường, thị trấn và Công an 21 huyện, thành, thị để chuẩn bị cho việc triển khai cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh vào cuối năm 2020.
 
Thực hiện chủ trương, chính sách của Chính phủ, Bộ Công an, xác định Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) là dự án trọng điểm, quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước, nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành triển khai cấp thẻ CCCD trước ngày 1/7/2021, Lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, thống kê số đối tượng thuộc diện cấp thẻ CCCD. Đồng thời, xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động người dân để tổ chức cấp, sử dụng CCCD là công tác quan trọng hàng đầu, góp phần bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra, nhất là tại các địa bàn đặc thù tập trung nhiều đồng bào tôn giáo. 
Công an tỉnh Nghệ An đã và đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân
Công an tỉnh Nghệ An đã và đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân
Để nâng cao hiệu quả công tác cấp CCCD trong thời gian tới, Công an tỉnh xác định sẽ chú trọng tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phối hợp với lực lượng Công an trong thực hiện công tác vận động, tuyên truyền triển khai Dự án. Bên cạnh đó, xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo người dân có thể tiếp thu, hiểu biết được quyền và nghĩa vụ của mình trong thực hiện chủ trương cấp thẻ CCCD thay thế CMND. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện thông qua các cuộc họp dân, in phát tờ rơi, các phương tiện thông tin đại chúng… Đặc biệt, chú trọng thành lập các tổ công tác tuyên truyền lưu động, trực tiếp xuống địa bàn cơ sở với phương châm “đi từng ngõ, đến từng nhà” để hướng dẫn cụ thể, chi tiết và giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân trong việc sử dụng thẻ CCCD. Ngoài ra, tập trung phát huy vai trò quan trọng của các chức sắc, chức việc trong tôn giáo để tuyên truyền chủ trương cấp CCCD bởi trên thực tế, thông qua các buổi lễ, sinh hoạt tôn giáo, việc các linh mục hướng dẫn bà con giáo dân tham gia hợp tác trong cấp CCCD sẽ có tác động tích cực đến quá trình thực hiện. 
 
Một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cấp CCCD được Công an tỉnh Nghệ An chú trọng thực hiện đó là tăng cường tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và thực hiện Dự án cấp thẻ CCCD nói riêng. Trong đó, không chỉ tập trung đối với cán bộ trực tiếp làm công tác cấp thẻ CCCD mà còn đối với lực lượng khác, nhất là lực lượng Công an xã chính quy; đồng thời phát huy tối đa hiệu quả của đội ngũ tuyên truyền viên và cán bộ cốt cán tại địa bàn cơ sở.
 
Đặc biệt, tập trung tối đa lực lượng, phương tiện từ tỉnh đến Công an cấp huyện để tạo điều kiện thuận lợi tối đa nhất cho người dân trong việc cấp thẻ CCCD, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân, tạo sự ủng hộ, hưởng ứng của người dân trong việc sử dụng thẻ CCCD. Ngoài ra, định kỳ hàng tháng tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện. Từ đó, nhân rộng, phổ biến các mô hình, cách làm hay; đồng thời rút kinh nghiệm đối với những cách làm chưa phù hợp, hiệu quả gắn với nêu gương, khen thưởng các cá nhân, đơn vị làm tốt. Qua đó, khuyến khích, động viên CBCS trong toàn lực lượng Công an ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt tiến độ cấp thẻ CCCD theo yêu cầu của Bộ Công an.
 
Với sự nỗ lực, quyết tâm cao cùng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tin tưởng rằng, mục tiêu cấp 2,6 triệu thẻ CCCD của Công an tỉnh Nghệ An trước ngày 1/7/2021 sẽ hoàn thành đúng tiến độ, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân.
.

Ngọc Anh

.