Thứ Hai, 24/08/2020, 08:20 [GMT+7]

Phát huy hiệu quả mô hình 'Họ đạo bình yên không có tội phạm và tệ nạn xã hội'

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn TX Thái Hòa nói chung và xã Nghĩa Thuận nói riêng có nhiều diễn biến tiềm ẩn phức tạp. Trước tình hình đó, với sự tham mưu của Công an thị xã, cấp ủy, chính quyền thị xã đã phối hợp với địa phương thống nhất xây dựng mô hình “Họ đạo bình yên không có tội phạm và tệ nạn xã hội” để góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, làm giảm tỉ lệ tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND TX Thái Hòa tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện mô hình “Giáo họ bình yên không có tội phạm và tệ nạn xã hội”
Lãnh đạo UBND TX Thái Hòa tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện mô hình “Giáo họ bình yên không có tội phạm và tệ nạn xã hội”
Để triển khai xây dựng mô hình, UBND thị xã đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo và ban hành quy chế hoạt động, trong đó phân công cụ thể vai trò, trách nhiệm của từng thành viên. Mục đích chính của mô hình là xây dựng họ đạo Vĩnh Yên trở thành họ đạo không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, tuyên truyền đến toàn thể người dân về việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định về ANTT.
 
10 năm qua, Công an xã Nghĩa Thuận đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ xã, các ban, ngành, đoàn thể, Ban hành giáo họ Vĩnh Yên trong việc triển khai thực hiện mô hình. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền việc thực hiện các quy chế phối hợp, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm… bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân cũng như nêu cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào theo đạo. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng 62 nguồn tin có giá trị giúp cơ quan Công an trong công tác quản lý đối tượng, bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở; bắt 2 đối tượng truy nã; cảm hóa, giáo dục từ bỏ ý định phạm tội đối với 6 người; tự nguyện giao nộp 12 khẩu súng cồn, 13 dao các loại… 
 
Bên cạnh đó, hàng năm, Ban hành giáo họ đều phối hợp với Ủy ban MTTQ xã gắn việc thực hiện mô hình “Họ đạo bình yên không có tội phạm và tệ nạn xã hội” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào xóa đói giảm nghèo, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”… để tạo hiệu quả đồng nhất, toàn diện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn.
 
Thực tiễn cho thấy, mô hình đã có sức lan tỏa rộng khắp trong quần chúng nhân dân. Từ hiệu quả mô hình, Công an xã và Ban hành giáo đã tiến tới xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT. Từ khi triển khai mô hình đến nay, giáo họ không có trường hợp nào phạm tội; đồng thời tác động tích cực đến ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân nói chung và bà con vùng giáo nói riêng trong công tác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bên cạnh đó, giáo họ đã đóng góp một phần rất quan trọng trong việc thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới”. Đặc biệt, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của mình, Ban hành giáo họ Vĩnh Yên đã phối hợp và thực hiện có hiệu quả Quyết định 79 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” trong các địa bàn khu dân cư vùng đồng bào có đạo. Hàng năm, có 98% gia đình trong giáo họ tham gia ký cam kết thực hiện công tác bảo đảm ANTT, TTATGT, phòng, chống pháo nổ…
 
Những kết quả từ thực tiễn đã chứng minh hiệu quả hết sức ý nghĩa, thiết thực của mô hình “Giáo họ bình yên không có tội phạm và tệ nạn xã hội”. Trong thời gian tới, để mô hình tiếp tục đạt chất lượng, hiệu quả hơn nữa, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc tham gia mô hình. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, MTTQ và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể với Giáo họ Vĩnh Yên trong tổ chức hoạt động mô hình gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đặc biệt, chỉ đạo xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng nòng cốt ở cơ sở với các thành viên Ban chỉ đạo, Ban hành giáo họ trong việc thực hiện các hoạt động của mô hình.
.

Ngọc Anh

.