Chủ Nhật, 09/08/2020, 10:01 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành, địa phương chú trọng triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức…
Lực lượng CSMT kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực khoáng sản
Lực lượng CSMT kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực khoáng sản
Thực hiện các quy định của Luật Xử lý VPHC năm 2012 và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về công tác về xử lý VPHC, trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, đảm bảo đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ trên lĩnh vực này luôn được quan tâm. Cụ thể, UBND tỉnh thường xuyên tổ chức phổ biến các quy định của pháp luật về xử lý VPHC cho cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền xử phạt VPHC. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nội dung phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau và bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như qua hội nghị, các lớp tập huấn, bồi dưỡng, qua các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các buổi sinh hoạt cộng đồng. 
 
Cũng trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, giao Sở Tư pháp chủ trì tham mưu tổ chức triển khai, quán triệt các nội dung quy định của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh. Ngày 10/7, Sở Tư pháp đã mời báo cáo viên là lãnh đạo Cục Quản lý xử lý VPHC và Theo dõi thi hành pháp luật triển khai thực hiện. Hội nghị quán triệt được tổ chức với hơn 400 lượt người tham gia dự thi gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và người trực tiếp tham mưu xử lý vụ việc, người có thẩm quyền xử phạt VPHC từ cấp huyện đến cấp tỉnh. Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về xử lý VPHC cũng được quan tâm tổ chức thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức 67 hội nghị tập huấn với 13.765 lượt người tham gia. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng xây dựng 79 phóng sự, đăng hơn 10.600 tin bài; in gần 3.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền các quy định pháp luật về xử lý VPHC cấp phát miễn phí cho cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn tỉnh. 
 
Thực hiện Kế hoạch số 43 ngày 22/1/2020 về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC năm 2020 và Kế hoạch số 141 ngày 13/3/2020 về triển khai thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 733 ngày 13/3/2020 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tình hình tổ chức thi hành pháp luật về xử phạt VPHC và việc thực hiện thẩm quyền xử phạt VPHC của các chức danh có thẩm quyền trong các lĩnh vực thuộc quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và việc thực hiện thẩm quyền xử phạt VPHC của Chủ tịch UBND một số huyện, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, Đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các chi cục trực thuộc; hiện đang tiếp tục triển khai tại các đơn vị cấp huyện theo kế hoạch. Đặc biệt, công tác thanh tra, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC còn được lồng ghép thông qua công tác thanh tra liên ngành về các chuyên đề, lĩnh vực cụ thể thuộc lĩnh vực quản lý của các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện… Tính từ ngày 1/1 - 30/6/2020, các chức danh có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện, xử lý 11.784 vụ, 12.132 đối tượng vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 16 tỉ đồng. 
 
Có thể khẳng định, những kết quả tích cực trong công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý VPHC đã góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và công bằng xã hội. Vì thế, việc nâng cao hiệu quả xử lý VPHC trên các lĩnh vực càng phải được các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.
.

Ngọc Anh