Thứ Sáu, 21/08/2020, 09:25 [GMT+7]

Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Nghệ An: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2020

(Congannghean.vn)-Tối ngày 20/8, Đảng ủy Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An tổ chức sinh hoạt quán triệt, học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự
 
Buổi sinh hoạt  quán triệt, học tập chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể lãnh đạo, đảng viên, CBCS về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý thức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc học tập chuyên đề gắn chặt chẽ với thực hiện số 471 của Đảng ủy Công an tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng phong cách người cán bộ Cảnh sát Cơ động trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theeo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra.
.

Phan Tuyết

.