Thứ Sáu, 05/06/2020, 11:34 [GMT+7]

Quán triệt chuyên đề Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Congannghean.vn)-Sáng 5/6, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược và phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì điểm cầu tại Nghệ An.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì điểm cầu tại Nghệ An.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì điểm cầu tại Nghệ An.
Tại điểm cầu Công an Nghệ An
Tại điểm cầu Công an Nghệ An
Tại hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo, Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viên Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh khẳng định hơn 50 năm trôi qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị, ý nghĩa lịch sử, là tài sản quý báu để lại cho Đảng và dân tộc Việt Nam. 
 
Trong Di chúc của Người, nội dung đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập trong công tác xây dựng Đảng là vấn đề đoàn kết thống nhất. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết trong Đảng thể hiện trong Di chúc được hình thành và phát triển suốt trong toàn bộ quá trình người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn kết thống nhất là sức mạnh của Đảng, hơn thế nữa, đoàn kết thống nhất trong Đảng là điều kiện, hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự sống còn của cách mạng Việt Nam.
Người từng nói “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.” Khắc ghi lời dạy của Người, lực lượng Công an nhân dân ngay từ khi ra đời đã thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong nội bộ, thống nhất ý chí và hành động. Thực tế đã chỉ rõ, thành công trong thực hiện sứ mệnh bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân bắt nguồn từ sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức. Đoàn kết thống nhất đã trở thành một phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của Công an nhân dân. 
 
GS.TS Hoàng Chí Bảo cũng bày tỏ mong muốn lực lượng CAND tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, kế thừa, phát huy truyền thống lực lượng CAND, phát huy trí tuệ, đoàn kết, thống nhất xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.
.

H. Thương

.