Thứ Sáu, 05/06/2020, 10:54 [GMT+7]

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong tình hình mới

(Congannghean.vn)-Sáng 5/6, Phòng Hậu cần Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; đối thoại cải cách hành chính và sơ kết công tác hậu cần 6 tháng đầu năm 2020.

Đại tá Trần Thăng Long, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng phát biểu tại Hội nghị
Đại tá Trần Thăng Long, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng phát biểu tại Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Những năm qua, nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Hậu cần Công an tỉnh luôn xác định công tác cải cách hành chính là việc làm thường xuyên, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để đạt được hiệu quả cao nhất, góp hần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hậu cần trong tình hình mới cũng như thực hiện tốt công tác đảm bảo hậu cần phục vụ cải cách hành chính của Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương. Quán triệt chủ trương, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Công an, của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Hậu cần đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và cụ thể hóa trong Nghị quyết, chương trình công tác hậu cần, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của đơn vị.
 
Đơn vị luôn lấy kết quả công tác cải cách hành chính là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng trong năm đối với các tập thể, cá nhân. Chủ động rà soát, tham mưu sửa đổi, xây dựng, ban hành các quy định, quy trình tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực hậu cần và rà soát, đơn  giản thủ tục hành chính trong thẩm quyền cho phép; không ngừng cải tiến lề lối, tác phong, kiên quyết chống phiền hà, sách nhiễu.
Thượng tá Lê Thị Thanh Huyền, Phó trưởng phòng  báo cáo tóm tắt tổng kết chương trình CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020
Thượng tá Lê Thị Thanh Huyền, Phó trưởng phòng báo cáo tóm tắt tổng kết chương trình CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020
Tại hội nghị
Tại hội nghị
Phân tích kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính, Hội nghị cũng tập trung thảo luận, phân tích bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới. Tại Hội nghị đã diễn ra cuộc đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Hậu cần – Đại tá Trần Thăng Long về CCHC. Từ đó, đưa ra những giải pháp trọng tâm toàn diện trên tất cả lĩnh vực công tác: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS, cải cách tài chính, tài sản công, hiện đại hóa nền hành chính…  
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Cũng tại Hội nghị, Phòng Hậu cần cũng tổ chức sơ kết công tác hậu cần 6 tháng đầu năm 2020; trao quyết định thăng hàm, nâng lương năm 2020, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. 

 

.

MAI HẬU

.