Thứ Năm, 04/06/2020, 10:23 [GMT+7]
Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Nghệ An:

Hội nghị Tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 -2020

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 4/6, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 -2020 và đối thoại giữa đồng chí Trưởng phòng với cán bộ, chiến sỹ về công tác cải cách hành chính. Về dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Lãnh đạo, CBCS các Đội nghiệp vụ thuộc đơn vị.
 Đồng chí Thượng tá Hồ Nam Long, Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động chủ trì Hội nghị
Đồng chí Thượng tá Hồ Nam Long, Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động chủ trì Hội nghị
Đồng chí Thượng tá Ngô Minh Tằng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động báo cáo tóm tắt Tổng kết Chương triình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 -2020.
Đồng chí Thượng tá Ngô Minh Tằng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động báo cáo tóm tắt Tổng kết Chương triình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 -2020.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Những năm qua, công tác cải cách hành chính của đơn vị luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo phòng quan tâm, xem đây là một nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, công tác xây dựng lực lượng. Gắn công tác cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng. Phòng Cảnh sát Cơ động đã phát huy trách nhiệm trong việc cải cách thể chế, rà soát, tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực có liên quan đến đơn vị. Qua đó, nhiều cơ chế, chính sách, thủ tục đã được bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.
 
Tính công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động quản lý nhà nước từng bước được nâng cao. Ngoài ra, tổ chức bộ máy được sắp xếp lại tinh giản, gọn nhẹ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định cụ thể, rõ ràng hơn; cơ sở vật chất không ngừng được cải thiện. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt. Đồng thời, đơn vị làm tốt công tác xử lý vi phạm hành chính, giải quyết các thủ tục chính xác, nhanh gọn, đúng quy trình, đúng thời gian quy định. CBCS trong quá trình làm việc luôn giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, có thái độ ứng xử đúng mực, không xảy ra tình trạng phiền hà, sách nhiễu nhân dân; không lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhằm mục đích cá nhân. Trong thời gian qua, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính của đơn vị.
CBCS phát biểu ý kiến đóng góp về cải cách hành chính cho Lãnh đạo đơn vị
CBCS phát biểu ý kiến đóng góp về cải cách hành chính cho Lãnh đạo đơn vị
Tại Hội nghị  đã diễn ra cuộc đối thoại giữa đồng chí Trưởng phòng với cán bộ chiến sỹ về công tác cải cách hành chính. Theo đó, đã có rất nhiều ý kiến của cán bộ chiến sỹ từ các Đội nghiệp vụ trong đơn vị đề cập đến các vấn đề cần được giải quyết như công tác giáo dục chính trị tư tưởng; biện pháp nâng cao thái độ ứng xử khi làm việc tiếp xúc với nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ cảnh sát cơ động trong lòng nhân dân; công tác  đào tạo cán bộ chiến sỹ chưa qua đào tạo; triển khai quản lý các phần mềm...
 
Thông qua Hội nghị đối thoại, đồng chí Thượng tá Hồ Nam Long, Trưởng Phòng đã nắm bắt và đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc của CBCS trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Trong đó, đề xuất các cấp quan tâm, trang bị các phương tiện, cơ sở vật chất và nguồn kinh phí để triển khai các mặt công tác của đơn vị nói chung và công tác cải cách hành chính nói riêng. Đồng thời, tăng cường mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm công tác cải cách hành chính. 
.

Phan Tuyết

.