Cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh Công an yêu cầu chỉnh sửa căn cước công dân để lừa đảo Cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh Công an yêu cầu chỉnh sửa căn cước công dân để lừa đảo
Cơ quan Công an cảnh báo về việc xuất hiện thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, các đối tượng tự xưng cán bộ Công an gọi điện yêu cầu người dân cập nhật, chỉnh sửa thông tin căn cước công dân (CCCD), tài khoản định danh điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, không bị đối tượng xấu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.