Thứ Bảy, 20/04/2024, 11:59 [GMT+7]

Công an tỉnh Nghệ An: Triển khai Luật Căn cước đi vào cuộc sống

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Căn cước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024 với nhiều điểm mới, tác động trực tiếp đến người dân. Để triển khai có hiệu quả Luật Căn cước, Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung nhiều giải pháp, trong đó tích cực đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về tính phù hợp, ưu việt và triển khai theo đúng tiến độ.

Luật Căn cước vừa được Quốc hội thông qua có những điểm mới đáng chú ý, cụ thể: Thẻ CCCD sẽ được gọi tên mới là thẻ Căn cước, chứa các thông tin cơ bản về nhân thân, lai lịch, đặc điểm nhận dang và sinh trắc học của một người. Người dân đang có thẻ CCCD cấp trước ngày 01/7/2024 không phải đổi sang thẻ Căn cước mà được sử dụng cho đến hết thời hạn ghi trong thẻ. Chứng minh nhân dân chỉ được sử dụng đến hết 31/12/2024 dù còn hạn sử dụng hay đã hết hạn sử dụng. Thẻ Căn cước mới đã bỏ thông tin quê quán, nơi thường trú, vân tay, đặc điểm nhận dạng, thay vào bằng thông tin nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú.

  10 điểm mới của Luật Căn cước
10 điểm mới của Luật Căn cước

Bên cạnh đó, người dưới 14 tuổi từ ngày 01/7/2024 có thể được cấp thẻ Căn cước nếu có nhu cầu. Một điểm mới hoàn toàn so với quy định cũ tại Luật CCCD, đó là bổ sung thêm Giấy chứng nhận căn cước. Đây là giấy tờ tùy thân chứa đựng thông tin về căn cước của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, do cơ quan quản lý căn cước cấp theo quy định của Luật này.

Từ ngày 01/7/2024, công dân sẽ có Căn cước điện tử. Đây là Căn cước được thể hiện qua tài khoản định danh điện tử. Một điểm mới, rất đáng chú ý, đó là dự thảo Luật đã bổ sung quy định thu nhận thông tin sinh trắc học mống mắt đối với công dân từ đủ 06 tuổi trở lên khi thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước. Thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói được thu thập khi người dân tự nguyện. Ngoài ra, sẽ bổ sung quy định về việc tích hợp thông tin vào thẻ Căn cước. Thông tin tích hợp vào thẻ Căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định…

Tra cứu thông tin, hướng dẫn người dân làm CCCD
Tra cứu thông tin, hướng dẫn người dân làm CCCD

Với nhiều điểm mới phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và quản lý dân cư hiện nay, với vai trò cơ quan thường trực, Công an tỉnh Nghệ An đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 173/KH – UBND ngày 08/3/2024 về triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngày 11/3/2024, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 82/KH – CAT – PV01 về triển khai thi hành Luật Căn cước trong Công an Nghệ An. Theo đó, xây dựng kế hoạch, biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ tập huấn và tài liệu phục vụ tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước cho cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương. Tham gia xây dựng, triển khai thực hiện các văn bản thi hành Luật Căn cước; tổ chức thi hành nghiêm túc các quy định mới, sửa đổi bổ sung của Luật Căn cước; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về phương tiện, giải pháp kỹ thuật để tổ chức triển khai việc thu nhận sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói. Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân cho công dân. Đề xuất các giải pháp về công nghệ, đầu tư trang thiết bị, nâng cấp hệ thống lưu trữ, xử lý để tích hợp thông tin vào thẻ Căn cước, Căn cước điện tử và sử dụng, khai thác thông tin được tích hợp trên các hệ thống cơ sở dữ liệu...

Từ ngày 01/7/2024, Luật Căn cước có hiệu lực, công dân sẽ có Căn cước điện tử
Từ ngày 01/7/2024, Luật Căn cước có hiệu lực, công dân sẽ có Căn cước điện tử

Để Luật Căn cước đi vào thực tiễn trong đời sống xã hội, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến, giới thiệu nội dung quy định của Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mình. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh, Trang fanpage của Công an các đơn vị, địa phương; phối hợp các sở, ban, ngành, cơ quan thông tấn báo chí, thông tin đại chúng… tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung quy định của Luật Căn cước để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
                                                                           

.

Phan Tuyết