Thứ Tư, 20/03/2024, 10:28 [GMT+7]

Họp xét, đề nghị công nhận Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị 2023

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 19/3/2024, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức họp xét, đề nghị công nhận Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị 2023. Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì cuộc họp

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thời gian qua, Công an Nghệ An đã tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu nói chung và xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị nói riêng. Theo đó, Công an tỉnh đã có nhiều biện pháp, giải pháp đổi mới, sáng tạo, giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành cho từng đơn vị để triển khai thực hiện; đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện của Công an các đơn vị, địa phương.

Sau 01 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương cơ bản hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng xét, đề nghị công nhận Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị đã cho ý kiến và đi đến thống nhất: Đối với 05 đơn vị đạt 22/22 tiêu chí sẽ đề nghị Bộ Công an công nhận đơn vị điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị năm 2023; đối với 10 đơn vị hiện nay đang thiếu 01 tiêu chí (liên quan đến danh hiệu bình xét cuối năm của Đảng bộ) sẽ đề nghị Bộ đưa vào danh sách xem xét công nhận đơn vị điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu những đơn vị công nhận đợt này phải nỗ lực, cố gắng để giữ vững thành tích. Đối với Công an thành phố Vinh, Công an thị xã Thái Hòa, Công an thị xã Cửa Lò và Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục triển khai các giải pháp để xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và hoàn thành trong năm 2024.

.

Ngọc Anh - Trọng Tuấn