Thứ Năm, 22/09/2022, 16:12 [GMT+7]

Nghiêm cấm tác động, can thiệp việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

(Congan.nghean.gov.vn)-Đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 20/9/2022 do UBND tỉnh Nghệ An ban hành về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông năm sau được kìm giữ, làm giảm so với năm trước. Tuy nhiên, đáng lưu ý là vẫn còn nhiều hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, như ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận người tham gia giao thông. Trong đó, nhiều trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT trong thời gian tới, đặc biệt là ngay trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, tại Chỉ thị số 19/CT-UBND, UBND tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành, tổ chức đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, địa phương: phải nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đảm bảo TTATGT; đồng thời quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội phải là người gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định về bảo đảm TTATGT. Xử lý nghiêm các đơn vị, cán bộ, công chức các cơ quan quản lý Nhà nước vi phạm quy định đảm bảo TTATGT cũng như trong thực thi công vụ. Đồng thời nghiêm cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp xã, thôn, khối xóm, bản tác động, can thiệp đến việc xử lý của lực lượng trực tiếp kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT. Quyết tâm tạo chuyển biến về chấp hành các quy định về TTATGT ngay trong cơ quan, tổ chức, gắn trách nhiệm người đứng đầu của chính quyền, địa phương trong công tác đảm bảo TTATGT.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác bảo đảm TTATGT, gắn với sơ kết công tác TTATGT 06 tháng đầu năm 2022
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác bảo đảm TTATGT, gắn với sơ kết công tác TTATGT 06 tháng đầu năm 2022

Đối với Công an tỉnh, trong quá trình xử lý vi phạm giao thông, đối với người vi phạm là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, ngoài việc xử lý theo quy định, phải chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thông báo đầy đủ lỗi vi phạm về cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng của người vi phạm để xử lý trách nhiệm theo quy định…

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị phân cấp đăng ký xe tại Công an xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu) - ảnh: Vương Linh
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị phân cấp đăng ký xe tại Công an xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu) - ảnh: Vương Linh

Tại Chỉ thị số 19/CT-UBND, UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành liên quan nhằm chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh.

.

Hồng Hạnh

.