Thứ Ba, 20/09/2022, 08:25 [GMT+7]

Xử lý cán bộ sai phạm "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Sáng 19/9/2022, tại Gia Lai, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) tổ chức Hội nghị công bố kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 4 tại Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC- Trưởng Đoàn kiểm tra số 4 chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an…

Tiếp Đoàn, về phía địa phương có đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai. 

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã quan tâm phổ biến, quán triệt và ban hành một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nói chung, công tác phòng, chống tội phạm, công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Qua đó, đã chỉ đạo xử lý nghiêm, bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các hành vi, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, có khó khăn, vướng mắc hoặc kéo dài trên địa bàn, tạo tiền đề, kinh nghiệm và hiệu ứng lan toả trong công tác PCTN, TC, phòng, chống tội phạm.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm, nhất là kiểm tra dấu hiệu vi phạm, qua đó đã phát hiện và chuyển giao 03 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế sang Cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Đã xử lý nghiêm cả kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với một số trường hợp cán bộ, đảng viên sai phạm.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và sai phạm kinh tế qua hoạt động thanh tra được quan tâm; đã phát hiện 33 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế chuyển Cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực bước đầu được chú trọng, đã khởi tố 23/44 vụ để điều tra, xử lý theo quy định.

Các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện cơ bản nghiêm, đúng quy định đối với công tác PCTN, TC. Phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm cơ bản được thực hiện thường xuyên…

Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Sau khi nghe tham luận, ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn kiểm tra cũng như các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị..., phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, trong kỳ kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai cũng như tổ chức thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC nói chung; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lĩnh vực này gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mình.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Bảo đảm nguyên tắc mọi tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm nói chung, tội phạm về tham nhũng, kinh tế nói riêng đều phải được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của từng cấp uỷ và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác PCTN, TC; đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác PCTN, TC đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện đầy đủ các kiến nghị đã nêu trong Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 4, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC kết quả thực hiện theo quy định.

Đối với địa bàn tỉnh Gia Lai, cần đặc biệt quan tâm, chú trọng hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phát hiện sớm các nguồn tin về tội phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ, nông, lâm trường, các sai phạm trọng quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công của cán bộ, công chức trong cơ quan quản lý nhà nước gây bức xúc, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời chuyển giao, xử lý nghiêm minh các cá nhân, tập thể sai phạm, đồng thời có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trên địa bàn.

Về các ý kiến, kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai cùng các đại biểu, Đại tướng Tô Lâm giao Thường trực Đoàn kiểm tra số 4 tiếp tục nghiên cứu thêm để hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm tra gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC. 

Cũng tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm đã chỉ ra một số vấn đề liên quan đến tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian qua; đưa ra một số biện pháp nhằm đảm bảo công tác an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian tới...

 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.