Thứ Năm, 02/02/2023, 10:04 [GMT+7]

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 01/2023

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 01/2023 (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/01/2023) như sau:

  1. Tình hình tai nạn giao thông:

  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 01/2023.
  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 01/2023.


  Toàn quốc xảy ra 797 vụ, làm chết 508 người, bị thương 505 người. So với tháng 12/2022, giảm 327 vụ (-29,09%); giảm 55 người chết (-9,77%); giảm 350 người bị thương (-40,94%).

  2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

  Toàn quốc có 271.711 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 464,50 tỷ đồng; tạm giữ 67.452 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 12/2022, tăng 11.047 vụ (+4,24%), số tiền phạt thu được tăng 25,40 tỷ đồng (+5,78%), giảm 1.098 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-1,60%).

  3. Tình hình cháy, nổ:

  - Toàn quốc xảy ra 149 vụ cháy, làm chết 05 người, bị thương 07 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 7,19 tỷ đồng. So với tháng 12/2022, giảm 23 vụ (-13,37%), giảm 02 người chết (-28,57%), tăng 03 người bị thương (+75,00%), tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 13,89 tỷ đồng (-65,89%).  

  - Toàn quốc xảy ra không xảy ra vụ nổ nào. 

  .

  Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .