Thứ Hai, 28/11/2022, 11:07 [GMT+7]

Tình hình xuất nhập cảnh tháng 11/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 11/2022 (từ ngày 15/10/2022 đến ngày 14/11/2022) như sau:
Cán bộ Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua điện thoại thông minh để nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu phổ thông.
Cán bộ Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua điện thoại thông minh để nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu phổ thông.

Toàn quốc có 604.953 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 459.149 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 10/2022, tăng 119.372 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+24,58%); tăng 43.890 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+10,57%).

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.