Thứ Ba, 03/01/2023, 09:46 [GMT+7]

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 12/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 12/2022 (từ ngày 15/11/2022 đến ngày 14/12/2022) như sau:

  1. Phạm tội về trật tự xã hội:

  Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 12/2022.
  Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội tháng 12/2022.

  Toàn quốc xảy ra 4.665 vụ; khám phá 3.818 vụ; bắt giữ, xử lý 7.928 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 81,84%; triệt phá 40 băng, nhóm. So với tháng 11/2022, tăng 650 vụ (+16,19%), tăng 547 số vụ khám phá (16,72%), tăng 1793 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+29,23%), giảm 22 số băng, nhóm bị triệt phá (-35,48%).

  2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

  Toàn quốc xảy ra 708 vụ, so với tháng 11/2022 tăng 135 vụ (+23,56).

  3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

  Toàn quốc xảy ra 42 vụ, so với tháng 11/2022 tăng 08 vụ (+23,53%).

  Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 12/2022.
  Biểu đồ cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội tháng 12/2022.

  4. Số vụ phạm tội về ma túy:

  Toàn quốc xảy ra 1.982 vụ, so với tháng 11/2022 tăng 384 vụ (+24,03%).

  5. Công tác truy nã:

  Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 435 đối tượng truy nã, 152 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 11/2022, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 33 đối tượng (+8,21%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 19 đối tượng +14,29%).

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .