Thứ Ba, 03/01/2023, 09:45 [GMT+7]

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 12/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 12 năm 2022 (từ ngày 15/11/2022 đến ngày 14/12/2022) như sau:

  1. Tình hình tai nạn giao thông:

  Toàn quốc xảy ra 1.124 vụ, làm chết 563 người, bị thương 855 người. So với tháng 11/2022, tăng 10 vụ (+0,90%); giảm 19 người chết (-3,26%); tăng 21 người bị thương (+2,52%).

  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 12/2022.
  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 12/2022.

  2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

  Toàn quốc có 260.664 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 439,10 tỷ đồng; tạm giữ 68.550 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 11/2022, tăng 9.781 vụ (+3,90%), số tiền phạt thu được tăng 31,60 tỷ đồng (+7,75%), tăng 8.528 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+14,21%).

  3. Tình hình cháy, nổ:

  - Toàn quốc xảy ra 172 vụ cháy, làm chết 07 người, bị thương 04 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 21,08 tỷ đồng. So với tháng 11/2022, giảm 24 vụ (-12,24%), tăng 01 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 7,43 tỷ đồng (+54,49%).

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .