Thứ Sáu, 20/01/2023, 10:39 [GMT+7]

Bộ Công an công bố số liệu thống kê năm 2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu sơ bộ năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022) về công tác quản lý xuất, nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm; quản lý hành chính về trật tự xã hội; số cán bộ Công an hy sinh, bị thương, bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ như sau:

  I. Công tác quản lý xuất, nhập cảnh

  Toàn quốc có 4.048.842 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 3.767.009 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với năm 2021, tăng 3.729.379 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+1.167,39%); tăng 3.298.366 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+703,81%).

  II. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

  1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

  Toàn quốc phát hiện 44.353 vụ; khám phá 37.679 vụ; bắt giữ, xử lý 76.658 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 84,95%; triệt phá 633 băng, nhóm. So với năm 2021, tăng 1.500 vụ phát hiện (+3,50%), tăng 1.231 số vụ khám phá (+3,38%), tăng 2.417 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+3,26%); giảm 702 số băng, nhóm bị triệt phá (-52,58%).

  Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội năm 2022.
  Biểu đồ phạm tội về trật tự xã hội năm 2022.
  Biểu đồ cơ cấu phạm tội về trật tự xã hội năm 2022.
  Biểu đồ cơ cấu phạm tội về trật tự xã hội năm 2022.

  2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

  Toàn quốc xảy ra 5.772 vụ, so với năm 2021 tăng 1.141 vụ (+24,64%).

  3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

  Toàn quốc xảy ra 901 vụ, so với năm 2021 tăng 93 vụ (+11,51%).

  4. Số vụ phạm tội về ma túy:

  Toàn quốc xảy ra 25.937 vụ, so với năm 2021 giảm 254 vụ (-0,97%).

  5. Công tác truy nã:

  Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 5.308 đối tượng truy nã, 1.685 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với năm 2021, số đối tượng truy nã bị bắt, vận động đầu thú, thanh loại giảm 129 (-2,37%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú, thanh loại tăng 136 (+8,78%).

  III. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội

  1. Tai nạn giao thông:

  Toàn quốc xảy ra 11.450 vụ, làm chết 6.384 người, bị thương 7.804 người. So với năm 2021, giảm 36 vụ (-0,31%); tăng 596 người chết (+10,30%); giảm 214 người bị thương (-2,67%).

  Biểu đồ tình hình tai nạn giao thông năm 2022.
  Biểu đồ tình hình tai nạn giao thông năm 2022.

  2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

  Toàn quốc xảy ra 2.865.684 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 4.124,65 tỷ đồng; tạm giữ 614.520 ô tô, mô tô, xe máy. So với năm 2021, giảm 19.171 vụ (-0,66%), số tiền phạt thu được tăng 1.316,02 tỷ đồng (+46,86%), tăng 154.435 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+33,57%).

  3. Cháy, nổ:

  - Toàn quốc xảy ra 1.745 vụ cháy, làm chết 109 người, bị thương 82 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 592,72 tỷ đồng. So với năm 2021, giảm 500 vụ (-22,27%), tăng 24 người chết (+28,24%), giảm 48 người bị thương (-36,92%), tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 218,30 tỷ đồng.

  - Toàn quốc xảy ra 16 vụ nổ, làm 10 người chết, bị thương 26 người. So với năm 2021, giảm 05 vụ (-23,81%), giảm 02 người chết (-16,67%), tăng 11 người bị thương (+73,33%).

  IV. Công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

  Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2022, có 07 cán bộ Công an hy sinh trong khi thi hành công vụ; có 120 cán bộ Công an bị thương trong khi thi hành công vụ; có 13 cán bộ Công an bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ. So với năm 2021, giảm 01 cán bộ Công an hy sinh trong khi thi hành công vụ (-12,50%), giảm 88 cán bộ Công an bị thương trong khi thi hành công vụ (-42,31%), giảm 18 cán bộ Công an bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ (-58,06%).

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .