Thứ Hai, 21/11/2022, 16:39 [GMT+7]

Công an huyện Nghi Lộc nỗ lực trong thực hiện hiệu quả Đề án 06

(Congan.nghean.gov.vn)-Công an huyện Nghi Lộc đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực nhằm thực hiện tốt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của Chính phủ.

Lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc cùng lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc trực tiếp có mặt tại địa bàn để động viên, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06
Lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc cùng lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc trực tiếp có mặt tại địa bàn để động viên, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06

Xác định rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, nên ngay từ khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 28/1/2022 triển khai thực hiện Đề án, căn cứ chỉ đạo của Tổ công tác UBND tỉnh, hướng dẫn của sở, ngành có liên quan và tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện Nghi Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt thực hiện các giải pháp, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, với vai trò là cơ quan thường trực, Công an huyện Nghi Lộc đã tham mưu thực hiện đồng thời nhiều giải pháp nhằm huy động cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc thực hiện hiệu quả Đề án 06 như: Tham mưu UBND huyện Ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 31/3/2022 về triển khai Đề án 06/CP và thành lập tổ công tác triển khai kế hoạch ở các cấp; ban hành Kế hoạch triển khai đề án 06/CP trong Công an huyện Nghi Lộc đồng thời thành lập tổ công tác triển khai Đề án, xây dựng các văn bản chỉ đạo Công an cấp xã, các đội nghiệp vụ triển khai các nội dung liên quan và phối hợp với các phòng, ban cấp huyện, UBND cấp xã... nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu được vai trò và tầm quan trọng của Đề án.

Công an huyện Nghi Lộc đến từng nhà dân tuyên truyền,  hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
Công an huyện Nghi Lộc đến từng nhà dân tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp cùng với phương châm “Dễ làm trước, khó làm sau; địa bàn tập trung đông dân cư làm trước, nơi đơn lẻ làm sau; ban ngày làm xa, ban đêm làm gần; các trường hợp thông tin chưa đủ, chưa chính xác làm sau”, đến hiện tại đã thông báo số định danh cá nhân cho 100% công dân trên địa bàn; tỷ lệ cấp CCCD trên địa bàn huyện đạt trên 92%; làm sạch sữ liệu dân cư đạt trên 70%…

Với nội dung kế hoạch “cao điểm 90 ngày đêm” triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành những chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ”, Công an huyện Nghi Lộc đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ (kể cả ngày thứ 7 và chủ nhật, không quản ngày đêm) thành lập nhiều tổ công tác trực tiếp xuống tận nhà văn hóa xóm, nhà dân để tăng cường cho Công an các xã triển khai thực hiện kế hoạch; đồng chí Trưởng Công an huyện, các đồng chí Phó trưởng Công an huyện phụ trách trực tiếp có mặt tại địa bàn để động viên, chỉ đạo triển khai thực hiện (chỉ tính trong 02 ngày thứ 7 và Chủ nhật vừa qua (19, 20/11/2022), Công an huyện Nghi Lộc đã tham mưu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thành lập các tổ lưu động trực tiếp xuống địa bàn các khối, xóm hướng dẫn kích hoạt 12.000 định danh điện tử mức 1, 1.700 định danh điện tử mức 2). Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng Công an cùng với lãnh đạo UBND cấp xã, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh đã cùng nhau phối hợp hướng dẫn Nhân dân kích hoạt mã định danh điện tử, cả hai mức đạt tỷ lệ cao, số công dân kích hoạt định danh điện tử mức 2 đạt hơn 95% chỉ tiêu Công an tỉnh giao.

Thời gian tới, để đảm bảo tiến độ được giao, Công an huyện Nghi Lộc sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện tăng cường chỉ đạo các phòng, ban, ngành UBND các xã, thị trấn và trực tiếp chỉ đạo các đội, Công an các xã tăng cường hơn nữa công tác phối hợp để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Đề án 06 của Chính phủ góp phần đẩy nhanh công cuộc chuyển đối số của cả nước nói chung và địa phương nói riêng.

TIN LIÊN QUAN

.

Văn Hậu

.