Thứ Hai, 07/11/2022, 22:49 [GMT+7]

Huy động tối đa nguồn lực, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 07/11/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến kiểm điểm, đánh giá kết quả và triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về một số nội dung trọng tâm thực hiện Đề án của Chính phủ về Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các sở, ban, ngành và 21 huyện, thành, thị.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh cho biết, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai quyết liệt; huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an địa phương, tham gia triển khai thực hiện.

 Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Các đơn vị, địa phương đã cơ bản bám sát nhiệm vụ tại Đề án 06, kế hoạch của Bộ Công an, UBND tỉnh để tham mưu, triển khai thực hiện. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành 4/5 nhiệm vụ Đề án 06, riêng nhóm phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp hiện đang chờ hướng dẫn, chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an.

Tuy nhiên, theo đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, tỉnh Nghệ An được đánh giá là một trong những địa phương có kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 đạt thấp. Nguyên nhân là một số đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò quan trọng của Đề án 06; còn có tư tưởng coi Đề án 06 là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an, do đó quyết tâm chính trị chưa cao, chỉ đạo thiếu quyết liệt; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đề án 06.

Một số sở, ngành, cấp ủy, chính quyền cấp huyện chưa có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể dẫn đến các cơ quan, đơn vị, địa phương cấp dưới còn lúng túng, bị động trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền còn có mặt tồn tại, hạn chế. Nhiều bộ phận tiếp dân và trả kết quả từ cấp huyện đến xã chưa chủ động hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công để người dân tìm hiểu, sử dụng.

Các sở, ngành báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả, tiến độ triển khai các nhiệm vụ trong Đề án 06
Các sở, ngành báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả, tiến độ triển khai các nhiệm vụ trong Đề án 06

Đối với dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến còn rất thấp, toàn tỉnh chỉ đạt tỷ lệ 5,62%. Việc thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa tài liệu theo nội dung nhiệm vụ chỉ đạo của các sở, ngành còn chậm. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện chưa nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ. Đặc biệt, UBND cấp huyện hầu như không có báo tháng gửi Cơ quan thường trực làm ảnh hưởng đến kết quả báo cáo của UBND tỉnh.

Nhằm nâng cao kết quả triển khai Đề án 06, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành, địa phương và giao tiến độ hoàn thành đối với từng nhiệm vụ cụ thể. Kết quả thực hiện Đề án 06 là một tiêu chí quan trọng để đánh giá quyết định danh hiệu thi đua của các cơ quan, đơn vị và cá nhân Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hàng năm.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông và 02 địa phương: thành phố Vinh, huyện Diễn Châu đã báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và các nhiệm vụ sẽ triển khai trong thời gian tới, đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả, tiến độ triển khai các nhiệm vụ trong Đề án 06.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Đề án có ý nghĩa quan trọng, có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từng bước hình thành và phát triển xã hội số, nền kinh tế số và chính quyền số, đối tượng thụ hưởng là người dân và doanh nghiệp rất nhiều, tạo thuận lợi và người dân thực hiện dịch vụ công, giúp việc hoạt động của cơ quan Nhà nước được công khai, minh bạch hơn. Tuy nhiên, do Đề án có nội dung lớn, ngay từ đầu năm, tỉnh ban hành kế hoạch với 41 nhiệm vụ, cho 16 sở, ban, ngành và kế hoạch triển khai thí điểm ở 02 địa phương, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án cũng đạt kết quả cao như cấp mới CCCD, làm sạch dữ liệu tiêm chủng, dịch vụ công... thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung đánh giá cao những kết quả của một số ngành, địa phương, đặc biệt là Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận tại Hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, các hồ sơ dịch vụ công trực tuyến rất thấp, nhiều lĩnh vực dưới 01%; công tác tuyên tuyền chưa được thực hiện thường xuyên và hình thức sáng tạo, đây là nguyên nhân khiến nhiều người dân chưa biết, chưa thực hiện; Vai trò trách nhiệm đứng đầu của một số sở, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện và chủ động thực hiện còn hạn chế; chế độ báo cáo chưa thực hiện nghiêm.

Nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí đứng đầu các sở, ngành, địa phương tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện theo tinh thần quyết liệt, đồng bộ, mạnh mẽ, hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu trong năm 2022.

Quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nêu cao trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong thực hiện đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản dịch vụ công, tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VneID phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, đặc biệt thực hiện hoàn thành chỉ tiêu 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 trong năm 2022. Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền đến người thân, gia đình, bạn bè và người dân nơi cư trú hiểu và cùng tham gia thực hiện.

Các địa phương chủ động kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện, phục vụ việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022.

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương pháp, xem đây là biện pháp ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ các dịch vụ công thiết yếu phải đạt tỷ lệ tối thiểu 50% trở lên; các dịch vụ công khác phải đạt mức từ 20% trở lên.

Tiếp tục thực hiện, hoàn thành công tác số hóa và làm sạch thông tin, dữ liệu. Các sở, ngành: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài nguyên, Môi trường; Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu trong việc huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, đảm bảo điều kiện để có thể triển khai thực hiện nhiệm vụ số hóa và làm sạch dữ liệu của các ngành bảo đảm tiến độ đề ra.

Ngành Lao động tạo lập tài khoản an sinh xã hội cho các trường hợp thuộc diện chính sách, an sinh trên địa bàn tỉnh. Đây là nhiệm vụ rất thực tế và có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân, ngoài ra cũng tiết kiệm nguồn kinh phí lớn trong triển khai thực hiện cho ngân sách Nhà nước. Do đó, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải tích cực, chủ động phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Bộ Công an để khẩn trương có phương án triển khai thực hiện sớm, quyết tâm hoàn thành và triển khai được nội dung này trong dịp Tết Nguyên đán 2023 sắp tới.

Đối với việc đánh giá kết quả chỉ đạo điểm tại 6 xã thuộc thành phố Vinh và huyện Diễn Châu, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh phối hợp UBND thành phố Vinh, UBND huyện Diễn Châu tổng hợp, có báo cáo cụ thể, rút ra những bài học kinh nghiệm để UBND tỉnh chỉ đạo và nhân rộng các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

Đối với Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực Đề án 06 tỉnh; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, nắm sát tình hình, kết quả; báo cáo định kỳ 15 ngày 01 lần tiến độ thực hiện cho Tổ công tác tỉnh để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh trực tiếp kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện của các đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, chỉ rõ đơn vị, địa phương triển khai thực hiện thiếu quyết liệt, kết quả, tiến độ chậm để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động bố trí nguồn kinh phí, huy động lực lượng phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên các giải pháp phù hợp với đặc thù của ngành, địa bàn để hoàn thành nhiệm vụ. Ngành nào, địa phương nào chậm thực hiện, thực hiện không đảm bảo tiến độ, không đạt chỉ tiêu đề ra thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Từ nay đến hết năm 2022 thời gian không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị người đứng đầu tập trung cao độ để huy động tối đa nguồn lực, khắc phục khó khăn và triển khai thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

.

Minh Khôi

.