Thứ Sáu, 04/11/2022, 15:46 [GMT+7]

Tỉnh Nghệ An gấp rút thực hiện các nhiệm vụ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Đề án 06

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 03/11/2022, đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Nghệ An để thảo luận, góp ý về dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06). Thừa ủy quyền đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó thường trực Tổ Đề án 06 tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an làm việc với Tổ Đề án 06 Nghệ An
Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an làm việc với Tổ Đề án 06 Nghệ An

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền cho biết hiện nay tỉnh Nghệ An đang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó đề ra cụ thể nội dung, trách nhiệm và thời gian thực hiện của 13 cơ quan, đơn vị gồm các sở, ngành: Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Tổ công tác, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Văn hóa và thể thao, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và môi trường, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An.

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi làm việc
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh đã thẳng thắn trao đổi về tiến độ cũng như khó khăn trong triển khai Đề án 06 hiện tại gắn với các nhiệm vụ của đơn vị, làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến xây dựng, kết nối các hệ thống, kho dữ liệu của tổ chức, cá nhân; kết nối chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, dữ liệu chuyên ngành; tiến độ thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử; kết quả rà soát, đánh giá hạ tầng, thiết bị, nguồn nhân lực; việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa hệ thống dịch vụ công với phần mềm một cửa điện tử và phần mềm chuyên ngành... Các thành viên Tổ công tác Đề án 06 đề nghị cần xem xét thời gian thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay.

Đồng chí Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an phát biểu
Đồng chí Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an phát biểu

Qua phân tích, làm rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06, đồng chí Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an đề nghị Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Nghệ An khẩn trương phối hợp, rà soát kỹ để đồng bộ, làm sạch dữ liệu; kịp thời tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các sở, ngành, địa phương để nâng cao hiệu quả công tác thực hiện Đề án 06.

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành phát biểu ý kiến
Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành phát biểu ý kiến

Với tinh thần quyết liệt, thẳng thắn, xác định quyết tâm thực hiện thắng lợi Đề án 06, các thành viên Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Nghệ An đã nhất trí cao với 38 nhiệm vụ đặt ra cho 13 sở, ngành tại dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh. Đồng thời đưa ra các tiêu chí đánh giá cụ thể, chi tiết mang tính định lượng và định tính để quá trình kiểm tra kết quả thực hiện Đề án 06 tại các địa bàn đạt được hiệu quả và phản ánh thiết thực, khách quan nhất.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trao các thiết bị hỗ trợ các sở, ngành, địa phương Nghệ An để thực hiện Đề án 06
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trao các thiết bị hỗ trợ các sở, ngành, địa phương Nghệ An để thực hiện Đề án 06

Trong phát biểu kết luận, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì buổi làm việc cũng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp các nhiệm vụ, thời gian thực hiện đối với từng sở, ngành trên cơ sở dự thảo để báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh sớm ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

.

Vương Linh

.