Thứ Sáu, 28/10/2022, 22:20 [GMT+7]

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

(Congan.nghean.gọi.vn)-Sáng 28/10/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 56-NQ/TW, ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư nhằm phổ biến, quán triệt đến cán bộ chủ chốt Công an các đơn vị, địa phương, kịp thời phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong tổ chức thực hiện. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Hội trường lớn Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì; cùng sự tham gia của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng các phòng Công an tỉnh, các đoàn thể, các đồng chí báo cáo viên Đảng bộ Công an tỉnh; Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu Công an các huyện, thành, thị.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh
Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 03-09/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã họp bàn, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 03 năm 2023-2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị...

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì điểm cầu Công an tỉnh
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì điểm cầu Công an tỉnh

  Tiếp đó, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Ngoại giao quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; Đại tá, TS Nguyễn Hữu Hùng, Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ quán triệt Nghị quyết số 56-NQ/TW, ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

Hội nghị đồng thời được kết nối trực tuyến đến Công an các huyện, thành, thị
Hội nghị đồng thời được kết nối trực tuyến đến Công an các huyện, thành, thị

Kết luận Hội nghị, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị đề nghị Công an đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương sáu khóa XIII; kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV...

​ Tích cực tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đồng thời cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thù địch cũng như hoạt động của các loại tội phạm để Nhân dân phòng, tránh…

.

P.V (tổng hợp)

.