Thứ Sáu, 18/11/2022, 15:21 [GMT+7]
Công an tỉnh Nghệ An

Quyết liệt thực hiện chiến dịch "90 ngày đêm"

(Congan.nghean.gov.vn)Không kể ngày, đêm vượt qua mọi khó khăn, lực lượng Công an Nghệ An đã và đang đẩy mạnh triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu phục vụ triển khai qui định của Luật Cư trú 2020 và Đề án 06 của Chính phủ, góp phần bảo đảm quyền lợi cho mọi người dân khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sau ngày 31/12/2022 tới đây.

Để hoàn thành các nội dung và chỉ tiêu được giao, đầu tháng 10 năm 2022, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch và tổ chức Lễ phát động cao điểm 90 ngày đêm triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 31/12/2022 với 05 nhiệm vụ trọng tâm là, cấp Căn cước công dân (CCCD); bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; cấp tài khoản định danh điện tử; tham mưu, triển khai thực hiện bảo đảm các điều kiện thực hiện qui định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng từ 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ...

Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự an toàn xã hội Công an tỉnh tổ chức điểm tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt Mã định danh điện tử trên điện thoại tại nơi công cộng
Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh tổ chức điểm tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt Mã định danh điện tử trên điện thoại tại nơi công cộng

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An, Luật Cư trú năm 2020 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021, được Nhân dân đặc biệt quan tâm với rất nhiều điểm mới liên quan đến đăng ký thường trú, tạm trú. Một trong số đó là quy định về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022. Để quy định này được triển khai hiệu quả, kịp thời cũng như thực hiện tốt đợt cao điểm 90 ngày đêm, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, giải quyết hồ sơ đề nghị hủy, xác lập lại số định danh cá nhân, tăng cường các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư; phân loại công dân trên địa bàn chưa được cấp CCCD theo diện thường trú, tạm trú, chưa được đăng ký thường trú, cập nhật biến động dân cư trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đối sánh, điều chỉnh; tổ chức phân bổ chỉ tiêu cho Công an các xã, phường, thị trấn bảo đảm trước ngày 01/01/2023 kích hoạt thành công các tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2...

Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các xã, thị trấn
Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các xã, thị trấn "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" vận động, hỗ trợ và giúp đỡ người dân hoàn thành thu thập dữ liệu, cấp căn cước công dân để đảm bảo quyền lợi của người dân và hoàn thành tiến độ do Bộ Công an triển khai.

Theo lãnh đạo Công an các huyện, thành thị của tỉnh Nghệ An cho biết: Cao điểm 90 ngày đêm diễn ra từ ngày 01/10 đến hết ngày 31/12/2022 với 05 nhiệm vụ trọng tâm, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh và để hoàn thành các chỉ tiêu, Công an huyện, thành phố xác định rõ đây là mệnh lệnh chiến đấu, đồng thời cũng là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Do đó, ngay sau buổi lễ phát động của Công an tỉnh, Công an các huyện, thành, thị đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm của đợt cao điểm và giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể với quyết tâm thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm. Trên cơ sở đó, Công an các xã, phường, thị trấn cũng đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hội nghị ở cấp xã với sự tham gia của đại diện các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương cùng vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt các tổ công tác của Đề án 06 cấp huyện, cấp xã thực hiện hiệu quả các nội dung của đợt cao điểm theo chức năng nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, lực lượng Công an còn tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp cấp, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử nhằm phục vụ hiệu quả quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính...”.

Tổ chức các buổi tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt Mã định danh điện tử trên điện thoại
Tổ chức các buổi tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt Mã định danh điện tử trên điện thoại

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo mà trực tiếp là Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự vào cuộc có hiệu quả của cả hệ thống chính trị và với tinh thần quyết tâm cao, làm việc không kể ngày đêm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an mà việc thực hiện cao điểm 90 ngày đêm đã và đang được triển khai quyết liệt, theo đúng tiến độ, thể hiện rõ tinh thần gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an, góp phần bảo đảm quyền lợi cho mọi người dân khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sau ngày 31/12/2022.

.

Quỳnh Trang

.