Thứ Tư, 26/10/2022, 14:42 [GMT+7]
Phòng Công tác đảng và công tác chính trị

Đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 26/10/2022, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023.

Đại biểu tham gia Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2022, cấp ủy, lãnh đạo Phòng Công tác đảng và công tác chính trị luôn xác định công tác CCHC là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng ủy, đơn vị nên đã thường xuyên chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp CCHC. Trong năm qua đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo Nghị quyết, Kế hoạch của Công an tỉnh về công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, thi đua nói chung, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ kính yêu. Tập trung tuyên truyền kết quả công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính…, được Lãnh đạo Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ huy và CBCS về công tác CCHC, nhất là sự chuyển biến về tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm trong công tác, không có tình trạng thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, chậm trễ trong giải quyết, xử lý công việc.

Lãnh đạo Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị khai mạc Hội nghị
Lãnh đạo Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị khai mạc Hội nghị 
Các đội công tác tiến hành ký cam kết thực hiện 3 nhiệm vụ cải cách hành chính
Các đội công tác tiến hành ký cam kết thực hiện 3 nhiệm vụ cải cách hành chính

Tại Hội nghị, cấp ủy, lãnh đạo và CBCS Phòng Công tác đảng và công tác chính trị đã nêu một số hạn chế, khó khăn vướng mắc, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trong đó, tiếp tục bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh về công tác cải CCHC. Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch chỉ đạo CCHC của Công an tỉnh, kịp thời, chất lượng. Tổ chức ký cam kết thực hiện công tác CCHC để đặt quyết tâm cao trong đơn vị; tiếp tục nghiên cứu ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công tác, phục vụ ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ công tác chuyên môn. Tăng cường tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” nói chung và công tác cải cách hành chính nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập trung tuyên truyền đậm nét về chiến công của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và công tác xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, công tác CCHC; nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức công tác cho CBCS để đáp ứng yêu cầu chuyên sâu về nghiệp vụ, phục vụ tốt yêu cầu công tác, không ngừng nghiên cứu cải tiến lề lối, tác phong làm việc khoa học nhằm làm tốt công tác CCHC. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, trật tự, nội vụ đơn vị, đảm bảo nề nếp, chính quy. Giám sát, có chế tài xử lý để nâng cao hơn nữa văn hóa giao tiếp, ứng xử của CBCS khi tiếp xúc, làm việc với Nhân dân, với cơ sở. Tiếp tục huy động CBCS ủng hộ về vật chất để giúp đỡ những người nghèo khó, bệnh tật, người có công với cách mạng với tinh thần lá lành đùm lá rách…

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Dịp này, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh tiến hành ký cam kết thực hiện 3 nhiệm vụ cải cách hành chính và đăng ký thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 với nội dung: “Tiếp nhận, thẩm duyệt hồ sơ thi đua, khen thưởng gửi qua mạng nội bộ; sau khi thẩm định các đơn vị mới nộp hồ sơ bản giấy tránh đi lại nhiều lần”.

.

Minh Khôi

.