Thứ Sáu, 07/10/2022, 13:03 [GMT+7]
Hội Phụ nữ Công an tỉnh

Đăng ký, cam kết thực hiện cải cách hành chính năm 2023

(Congan.nghean.gov.vn)-Hội Phụ nữ Công an tỉnh vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và ký cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023.

Trong thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp CCHC thiết thực, hiệu quả. Với mục tiêu phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2022, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đăng ký thực hiện 02 nhiệm vụ CCHC, đó là: 100% cơ sở Hội đăng ký đảm nhận thực hiện công trình, phần việc phụ nữ góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Ban Chấp hành Hội Phụ nữ các cấp chủ động hơn trong công tác tham mưu và đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ, đóng góp xứng đáng vào công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Các cấp Hội Phụ nữ Công an Nghệ An ký cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023
Các cấp Hội Phụ nữ Công an Nghệ An ký cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023

Trên cơ sở đăng ký thực hiện 02 nhiệm vụ CCHC, Ban Chấp hành Hội đã triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo CCHC của Công an tỉnh. Các cấp Hội đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truyền thông của Hội qua trang Fanpage, Facebook, Zalo. Từ đó góp phần định hướng thông tin, dư luận, chuyển tải hoạt động của Hội cấp trên đến các cơ sở Hội và cán bộ, hội viên; đồng thời giúp các đơn vị nắm bắt, phản ánh, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau. Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã thành lập 04 nhóm Zalo để trao đổi, chuyển tải thông tin về công tác Hội và phong trào phụ nữ…

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các cấp Hội Phụ nữ Công an Nghệ An đã ký cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023.

.

Hồng Hạnh

.