Thứ Hai, 03/10/2022, 18:16 [GMT+7]

Tập huấn công tác cải cách hành chính và ký cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 2023

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 03/10/2022, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Cải cách hành chính (CCHC) và ký cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023. Tham dự có lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng An ninh chính trị nội bộ và chuyên viên CCHC, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An.

Nhiều tham luận tại Hội nghị
Nhiều tham luận tại Hội nghị

Năm 2022, xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tập trung đẩy mạnh CCHC toàn diện các mặt công tác: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách về tài chính công... Qua công tác quán triệt, triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi CBCS. Mỗi cán bộ đã tự giác đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nghiên cứu ứng dụng CNTT vào công việc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Nhờ đó, nhiều năm liền Phòng An ninh chính trị nội bộ đạt  danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ phát biểu tại Hội nghị
Lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, chuyên viên CCHC thuộc Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã báo cáo một số kết quả về công tác CCHC mà Công an tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2022, đồng thời trao đổi, tập huấn một số nội dung chính về CCHC nói chung và CCHC trong năm 2023 nói riêng.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị và CBCS cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Đại tá Dương Đình Văn, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu mỗi CBCS thường xuyên duy trì và triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình, kế hoạch chỉ đạo về CCHC. Từ đó, tạo đột phá trong công tác đảm bảo An ninh chính trị nội bộ, an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, góp phần cùng lực lượng Công an Nghệ An giữ vững danh hiệu là đơn vị dẫn đầu về công tác CCHC trong lực lượng Công an toàn quốc.

Chuyên viên CCHC Phòng Tham mưu Công an tỉnh tập huấn về công tác CCHC
Chuyên viên CCHC Phòng Tham mưu Công an tỉnh tập huấn về công tác CCHC

Tại Hội nghị, chỉ huy các đội công tác và đại diện đoàn thể đã ký cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023. 

Chỉ huy các đội công tác và đại diện đoàn thể ký cam kết CCHC
Chỉ huy các đội công tác và đại diện đoàn thể ký cam kết CCHC

 

.

Mai Hậu