Thứ Hai, 07/09/2020, 10:02 [GMT+7]

Kiểm điểm, xử lý nghiêm người đứng đầu nếu xảy ra các vụ việc nghiêm trọng về tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

(Congannghean.vn)-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh vừa ký ban hành Công văn số 5784/UBND-NC ngày 27/8 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
 
Tại Công văn này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu các cấp, ngành, các địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài về tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ về an ninh, trật tự… Tăng cường tuyên truyền, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý, kiên quyết không để xảy ra tình trạng có người nhập cảnh trái phép. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Ngoài ra, các cơ quan chức năng làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, gắn với tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử những vụ án lớn nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Các ngành cần tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, qua đó, phát hiện những sơ hở, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc để kịp thời kiến nghị, đề xuất…Tăng cường mối quan hệ phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng chức năng trong tỉnh, các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm Trung ương và các tỉnh giáp ranh nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả...
.

N.A

.