Thứ Sáu, 04/09/2020, 09:22 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, với vai trò chủ công, Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mặt công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ tư pháp và quản lý kho vật chứng, bảo vệ tuyệt đối an toàn trại tạm giam, các nhà tạm giữ. Qua đó, góp phần hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh nhà. 

Việc thường xuyên tổ chức tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ          cho lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp luôn được Công an tỉnh chú trọng thực hiện trong thời gian qua
Việc thường xuyên tổ chức tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp luôn được Công an tỉnh chú trọng thực hiện trong thời gian qua
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Công an tỉnh đối với công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, số lượng đối tượng bị bắt, giam giữ, xử lý; số người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương có chiều hướng gia tăng. Theo số liệu thống kê, riêng trong 8 tháng đầu năm 2020, Cơ quan điều tra 2 cấp đã khởi tố điều tra 2.090 vụ, 3.718 bị can. Toàn tỉnh hiện có gần 6.500 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cư trú, 2.344 đối tượng chấp hành hình phạt khác ngoài hình phạt tù tại địa phương, 170 đối tượng có án phạt tù ngoài xã hội; trại tạm giam và nhà tạm giữ Công an các huyện hiện quản lý 1.670 đối tượng. 
 
Thực tế cho thấy, hiện nay, công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (THAHS&HTTP), tái hòa nhập cộng đồng vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, vướng mắc. Nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị tại một số đơn vị, địa phương đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về THAHS&HTTP còn hạn chế, chưa đúng mức, nhất là chính quyền cấp cơ sở; chưa huy động được các lực lượng xã hội tham gia vào công tác thi hành án và các hoạt động hỗ trợ tư pháp như công tác quản lý, giáo dục cải tạo người chấp hành án còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót.
 
Trước thực tế nói trên, để nâng cao chất lượng, hiệu quả THAHS&HTTP, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mặt công tác trên lĩnh vực này. Trong đó, chú trọng tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An; thực hiện tốt việc quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, ngăn chặn, hạn chế tối đa tình trạng tái phạm tội. Chủ động tham mưu chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; quan tâm công tác xây dựng mô hình, cá nhân điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.
 
Đặc biệt, một trong những giải pháp tích cực được Công an tỉnh triển khai thực hiện trong thời gian qua đó là thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCS, nhất là lực lượng Công an xã. Quán triệt, hướng dẫn một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác THAHS&HTTP; quản lý kho vật chứng; tổ chức tái hòa nhập cộng đồng; công tác quản lý, giam giữ, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân; công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm... Đây chính là dịp để CBCS phụ trách lĩnh vực THAHS&HTTP tiếp thu, trao đổi kinh nghiệm, nêu cao tinh thần học hỏi, nghiên cứu, tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.
 
Với những khó khăn, thách thức vẫn còn hiện hữu, trong thời gian tới, để công tác THAHS&HTTP đạt nhiều kết quả nổi bật hơn nữa, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng THAHS&HTTP cần tiếp tục đổi mới, các mặt công tác, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về THAHS&HTTP; tập trung làm tốt công tác quản lý, giáo dục, cải tạo, lao động, hướng nghiệp, dạy nghề đối với phạm nhân… Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về ANTT; quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự, đối tượng chấp hành xong án phạt tù, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương, không để xảy ra tình trạng tái phạm tội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, xuất nhập cảnh… Đặc biệt, tăng cường phối hợp với Tòa án, Viện kiểm sát trong công tác theo dõi, quản lý người bị kết án tù đang tại ngoại, hoãn, tạm đình chỉ thi hành án...
 
Bên cạnh đó, chú trọng kiểm tra, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương trong việc chấp hành đúng pháp luật về công tác quản lý, giam giữ, giáo dục; triển khai quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phạm nhân đưa vật cấm vào cơ sở giam giữ. Tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát, phát hiện, động viên những bị can, phạm nhân có biểu hiện tiêu cực. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và bảo vệ an toàn cơ sở giam giữ; đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng xấu bên ngoài cấu kết với phạm nhân vi phạm pháp luật. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đề cao tinh thần trách nhiệm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ làm công tác THAHS&HTTP. Đặc biệt, tăng cường thanh, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót và sai phạm trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân và kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm.
.

Ngọc Anh