Thứ Sáu, 28/08/2020, 15:55 [GMT+7]

Vì sao lựa chọn công nghệ khép kín thay vì di dời, chuyển đổi Công ty TNHH Đại Thành Lộc?

(Congannghean.vn)-Dự án xây dựng khu trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc công nghệ cao tại xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn của công ty TNHH Đại Thành Lộc được phê duyệt theo Quyết định số 3439/QĐ.UBND-ĐT ngày 26/8/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Mặc dù đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quyết định số 5692/QĐ-UBND.ĐC ngày 26/11/2010, tuy nhiên, từ khi đi vào hoạt động đến nay, công ty TNHH Đại Thành Lộc không thực hiện đúng, đầy đủ các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường như trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường mà UBND tỉnh đã phê duyệt và đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bằng hình thức phạt tiền.
Trại lợn Đại Thành Lộc nhiều lần bị người dân khiếu nại vì gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Trại lợn Đại Thành Lộc nhiều lần bị người dân khiếu nại vì gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
Ngày 25/7/2020, UBND huyện Nam Đàn tiếp nhận đơn khiếu nại về việc công ty TNHH Đại Thành Lộc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong đơn có chữ ký của 349 người dân xã Nam Hưng. Ngay lập tức UBND huyện Nam Đàn đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An thành lập đoàn công tác do Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm tại công ty TNHH Đại Thành Lộc, hồ Trang Đen và một số xóm liên quan vào ngày 04/8/2020 trước sự chứng kiến của quần chúng nhân dân.
 
Ngày 10/8/2020, tại cuộc họp giải quyết vấn đề về môi trường tại Trang trại lợn của công ty TNHH Đại Thành Lộc (xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn), đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An đã kết luận như sau:
 
1. "...Yêu cầu công ty TNHH Đại Thành Lộc:
 
Khắc phục các tồn tại về bảo vệ môi trường của Trang trại theo kết quả kiểm tra sơ bộ của Sở Tài nguyên và môi trường ngày 04/8/2020; thay thế bạt HDPE tại hồ lắng nước thải, nâng cao thành hồ lắng tránh chảy tràn; thay mương dẫn nước thải từ mương xi măng bằng đường ống nhựa PVC, lắp đặt thêm các hệ thống xử lý mùi tại các chuồng trại; có biện pháp ngăn nước mưa từ khu vực xung quanh chảy vào trang trại, thời gian hoàn thành trước ngày 18/8/2020.
 
Nghiên cứu thay đổi hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ mới đảm bảo tuần hoàn tái sử đụng 100% nước thải sau hệ thống xử lý, không thải ra ngoài môi trường; thời gian hoàn thành trước 15/12/2020..."
 
2. "... Sở Tài nguyên và môi trường:
 
Tiếp tục lấy mẫu đột xuất đối với nước thải sau hệ thống xử lý và nước mặt hồ Trang Đen để đối chứng (đối với hồ Trang Đen: lấy mẫu ở nhiều thời điểm và nhiều vị trí khác nhau). Sau khi có kết quả phân tích mẫu, thu thập, xác minh thông tin, chủ trì tổ chức công bố kết quả phân tích mẫu và xử lý vi phạm về môi trường, các giải pháp khắc phục của cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trước ngày 19/8/2020..."
 
Tuy nhiên, hiện nay, trên không gian mạng, xuất hiện một số ý kiến cho rằng: "trước đây nhân dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp không quan tâm giải quyết kịp thời do đó, hiện nay, yêu cầu bắt buộc phải di dời trại lợn hoặc có các biện pháp chuyển đổi công ty TNHH Đại Thành Lộc". Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:
 
1. Thực tế sau khi nhận được kiến nghị, phản ánh của người dân, UBND huyện Nam Đàn đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp theo quy định của pháp luật một cách kịp thời để giải quyết tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Có thể thấy một cách rõ ràng bằng các hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lấy mẫu xét nghiệm, đối thoại với nhân dân trong thời gian vừa qua và thực tế công ty TNHH Đại Thành Lộc đã nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền cũng đã công khai thừa nhận việc cấp giấy phép xả thải và nguồn nước cho công ty TNHH Đại Thành Lộc là chưa phù hợp với thực tế tình hình tại địa phương.
 
2. Về việc không di dời, chuyển đổi trại lợn mà lựa chọn công nghệ khép kín bởi một số lý do sau:
 
Thứ nhất, Dự án xây dựng khu trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc công nghệ cao tại xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn của công ty TNHH Đại Thành Lộc được phê duyệt theo chủ trương thu hút đầu tư của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, do đó, cần tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp sản xuất và phát triển. Việc di dời, chuyển đổi Trại lợn giống phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật; nếu di dời hoặc chuyển đổi, Nhà nước cần phải đền bù cho doanh nghiệp theo quy định của Luật đất đai 2013.
 
Thứ hai, bài học thực tế từ Trại lợn giống ngoại Thái Dương ở xã Đại Sơn, Đô Lương cho thấy việc lựa chọn công nghệ khép kín có thể giải quyết các vấn đề về môi trường tại hồ đập Chọ Ràn. Do đó, có thể áp dụng cho việc xử lý môi trường tại hồ Trang Đen.
 
Thứ ba, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng đã giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và môi trường tiếp tục lấy mẫu đột xuất đối với nước thải sau hệ thống xử lý và nước mặt hồ Trang Đen để đối chứng ở nhiều thời điểm và nhiều vị trí khác nhau. Bên cạnh đó, ngày 12/8/2020, Sở Tài nguyên và môi trường cùng UBND huyện Nam Đàn đã họp giao công ty triển khai biện pháp và lập kế hoạch chi tiết báo cáo chi cục môi trường và thành lập tổ giám sát do Chi cục môi trường cùng Phòng Tài nguyên môi trường và UBND xã Nam Hưng để giám sát chặt chẽ hoạt động xử lý chất thải đối với công ty TNHH Đại Thành Lộc. Đồng thời, vận động quần chúng nhân dân tham gia việc giám sát cùng các cơ quan chức năng. Trường hợp công ty TNHH Đại Thành Lộc tiếp tục vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường gây ô nhiễm thì sẽ kiến nghị UBND tỉnh di dời, chấm dứt hoạt động của Trại lợn giống.
 
Thứ tư, công tác xử lý của các cấp chính quyền về cơ bản đã thỏa đáng. Tuy nhiên, không loại trừ nhiều phần tử lợi dụng vấn đề ô nhiễm môi trường kích động quần chúng nhân dân gây mất an ninh trật tự ảnh hưởng đến bộ mặt của huyện nhà và đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn.
 
Có thể thấy, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nỗ lực, đồng hành cùng với nhân dân xã Nam Hưng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái tại hồ Trang Đen nói riêng và môi trường sống của nhân dân xã Nam Hưng nói chung. Do đó, UBND huyện Nam Đàn kêu gọi nhân dân tiếp tục tin tưởng, hỗ trợ các cấp chính quyền trong việc giám sát hoạt động xử lý nước thải của công ty TNHH Đại Thành Lộc nhằm đảm bảo chấm dứt hoạt động xả nước thải ra môi trường nước của công ty này.
.

Tăng Văn Tĩnh

.