Thứ Sáu, 28/08/2020, 09:09 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tôn giáo

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chức năng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác tôn giáo, tạo thuận lợi cho đồng bào tôn giáo thực hành tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc nhằm chia rẽ đoàn kết dân tộc. Qua đó, góp phần tạo môi trường ổn định cho sự phát triển của tỉnh.

Đoàn lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Đức Trung,  Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn chúc mừng, tặng quà Ban Trị sự Giáo hội  Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật đản 2020
Đoàn lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn chúc mừng, tặng quà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật đản 2020
Nghệ An hiện có 2 tôn giáo hợp pháp, với 37,5 vạn tín đồ, chiếm 11,36% dân số toàn tỉnh. Trong đó, đạo Công giáo có khoảng 28 vạn tín đồ, 188 chức sắc sinh hoạt ở 13 giáo hạt, 111 giáo xứ, tập trung ở 174/460 xã, phường, thị trấn thuộc 20/21 huyện, thành, thị. Phật giáo có 9,5 vạn phật tử sinh hoạt ở 63 cơ sở thờ tự, 97 tăng, ni, tu sĩ hoạt động trên địa bàn. 
 
6 tháng đầu năm, tình hình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn cơ bản ổn định, không nảy sinh các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Các nhu cầu, hoạt động tôn giáo diễn ra thuần túy, theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Về công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, các nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp đã được các cấp, ngành, các địa phương quan tâm giải quyết kịp thời, đúng chính sách pháp luật, phù hợp với thực tế; các nhu cầu chưa đủ cơ sở pháp lý và thực tế đã được giải thích, hướng dẫn trả lời và được Giáo hội chấp thuận. Điều đáng ghi nhận là, các tổ chức tôn giáo chấp hành khá tốt việc thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định được các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các nhu cầu tôn giáo, các nội dung liên quan đến tôn giáo; trường hợp không được giải quyết nhưng khi được giải thích đã cơ bản đồng thuận.
 
Liên quan đến vấn đề đất đai phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo, nhiều vụ việc đất đai liên quan đến tôn giáo được giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Phần lớn các vụ việc phức tạp trước đây được tháo gỡ và dần đi vào ổn định. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo; tranh thủ, vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo được tăng cường và phát huy hiệu quả. Đặc biệt, công tác nắm tình hình, phòng ngừa, xử lý các hoạt động tôn giáo trái pháp luật đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Về cơ bản, các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật giảm hẳn so với năm 2019.
Hội đồng mục vụ Giáo xứ Mỹ Dụ (huyện Hưng Nguyên) ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19
Hội đồng mục vụ Giáo xứ Mỹ Dụ (huyện Hưng Nguyên) ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19
Trong 6 tháng đầu năm, không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến tôn giáo. Tại các địa bàn trọng điểm về tôn giáo, các hoạt động chống đối giảm. Mối quan hệ giữa chính quyền với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn ngày càng cởi mở, gắn bó. Các tổ chức tôn giáo đã tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động xã hội và nhiều hoạt động do các cấp chính quyền tổ chức như chung tay xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ, động viên các cá nhân, tổ chức trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Về công tác củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng, sử dụng cốt cán trong tôn giáo được triển khai đồng bộ, kịp thời.
 
Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân khác nhau, tại một số cơ sở tôn giáo ở một số địa phương vẫn còn tình trạng mua bán, chuyển nhượng, lấn chiếm, mở rộng, xây dựng cơ sở tôn giáo trái quy định của pháp luật; trong khi đó, công tác nắm bắt, vận động, thuyết phục, xử lý có thời điểm tính hiệu quả chưa cao. Theo nhận định của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, trong giải quyết các nhu cầu, các vụ việc về tôn giáo, đối thoại sẽ trở thành xu thế chủ đạo. Các nhu cầu tôn giáo ngày càng đa dạng, nhiều nhu cầu mới sẽ xuất hiện. Do vậy, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng sẽ gặp một số khó khăn nhất định.
 
Trước yêu cầu đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương, các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương, giải pháp, biện pháp giải quyết vấn đề tôn giáo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cả trong việc giải quyết các nhu cầu sinh hoạt chính đáng cũng như thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, xử lý vi phạm, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo; tập trung chỉ đạo xử lý vấn đề quy hoạch đất đai cũng như giải quyết các nhu cầu đất đai tôn giáo, tín ngưỡng. 
 
Cùng với đó, tăng cường công tác vận động, phối hợp, tranh thủ các chức sắc, chức việc, nhất là người đứng đầu có uy tín trong cộng đồng để tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động tôn giáo. Để tạo sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục quan tâm, nâng cao đời sống mọi mặt của đồng bào có đạo như thúc đẩy đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo việc làm tại các xã vùng có đông tín đồ... Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
.

Thùy Dương