Thứ Tư, 04/03/2020, 10:02 [GMT+7]

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong tình hình mới

(Conganghean.vn)-Xây dựng quan hệ lao động (QHLĐ) hài hòa, ổn định nhằm đảm bảo lợi ích cho cả doanh nghiệp lẫn người lao động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo ổn định xã hội. Điều này càng trở nên hết sức quan trọng với một tỉnh có nhiều doanh nghiệp và đang trong lộ trình đạt được số lượng doanh nghiệp phát triển bền vững, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và khu vực như Nghệ An.

Công đoàn chi nhánh Công ty TNHH Em-tech Việt Nam tại Nghệ An trao quà              cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn
Công đoàn chi nhánh Công ty TNHH Em-tech Việt Nam tại Nghệ An trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn
Hiện tại, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Nghệ An khoảng trên 13.000 doanh nghiệp. Tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh khoảng 290.000 người; trong đó lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm khoảng 42.400 người (chủ yếu trong lĩnh vực dệt may, lắp ráp linh kiện điện tử). 
 
Thời gian qua, thông qua nhiều hình thức tuyên tuyền, phổ biến đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và chủ doanh nghiệp. Công tác quản lý Nhà nước về lao động trên địa bàn tỉnh không ngừng được củng cố. Cùng với đó, nhận thức của các cấp, ngành về xây dựng QHLĐ được nâng cao. Hoạt động tổ chức Công đoàn có sự đổi mới, từng bước đi vào thực chất, tích cực phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Những kết quả trên đã góp phần xây dựng QHLĐ hài hoà; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cải thiện điều kiện làm vệc, nâng cao đời sống người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình QHLĐ trong các doanh nghiệp vẫn còn một số tồn tại, đơn cử như tình trạng chủ doanh nghiệp vi phạm pháp luật về lao động, nhất là về bảo hiểm, tiền lương, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động. Tranh chấp lao động tập thể, đình công không theo trình tự thủ tục pháp luật còn phát sinh; gây cản trở quá trình sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng xấu tới ổn định trị an trên địa bàn. 
 
Trước thực tế trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Kế hoạch được ban hành nhằm thực hiện đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp trong triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến lao động và QHLĐ trong việc giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích của các bên trong QHLĐ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nội dung trong Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư với các giải pháp, hình thức thiết thực, hiệu quả sâu rộng.
 
Cùng với đó, gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW với việc triển khai Bộ luật Lao động, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", các chương trình, đề án, chính sách của HĐND, UBND tỉnh về lao động và QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ. Qúa trình thực hiện kế hoạch phải cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tế trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện nghiêm túc, gắn với thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện để phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề mới nảy sinh.
 
Để đảm bảo thực hiện hiệu quả kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra các giải pháp gồm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền và toàn xã hội trong xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và tổ chức đại diện người sử dụng lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước về lao động; phối hợp giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động và đình công.
.

Thùy Dương

.