Thứ Hai, 24/02/2020, 09:58 [GMT+7]

Tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu lao động, tư vấn du học

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 681/UBND-VX ngày 14/2 yêu cầu các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị: Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu lao động, tư vấn du học.
Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan  và UBND các huyện, thành, thị tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động tư vấn du học
Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động tư vấn du học
Thời gian qua, các đơn vị hoạt động xuất khẩu lao động và tư vấn du học trên địa bàn tỉnh cơ bản chấp hành tốt quy định pháp luật Nhà nước. Các đơn vị đã tập trung tuyển lựa, đào tạo, nâng cao trình độ cho người lao động và học sinh trước khi xuất cảnh, tạo điều kiện và cơ hội cho nhiều lao động được làm việc ở nước ngoài, thu hút được ngoại tệ đáng kể cho tỉnh nhà... Tuy nhiên, thời gian gần đây nhiều đơn vị có những sai phạm, thiếu sót như: Hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; đăng thông tin trên mạng internet, biển quảng cáo sai quy định; tạm dừng hoạt động, chuyển địa điểm, đóng cửa đơn vị không thông báo với cơ quan quản lý...
 
Để giải quyết tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt Công văn số 2295/UBND-VX ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thanh, kiểm tra và có hình thức xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động xuất khẩu lao động của các đơn vị đã được chỉ rõ tại Báo cáo số 100/BC-CAT-PA03 ngày 21/1/2020 của Công an tỉnh; báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 10/3/2020.
 
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý chặt chẽ hoạt động tư vấn du học trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động tư vấn du học. Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động tư vấn du học của các đơn vị đã được chỉ rõ tại Báo cáo số 100/BC-CAT-PA03 ngày 21/1/2020 của Công an tỉnh; báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 10/3/2020.
 
Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về ANTT đối với các đơn vị hoạt động xuất khẩu lao động, tư vấn du học trên địa bàn tỉnh; kịp thời phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, làm rõ các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động này để vi phạm pháp luật. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trên các lĩnh vực này; có biện pháp xử lý nghiêm các đơn vị có hành vi không hợp tác, không cung cấp tài liệu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.
 
Tại Công văn này, UBND tỉnh cũng giao Cục Thuế tỉnh tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các cơ sở kinh doanh tư vấn du học, xuất khẩu lao động theo quy định tại Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính đảm bảo đúng quy định.
.

ĐẠI NGHĨA

.